Bezinningsbijeenkomst op wo. 20 februari




“Is dit nu alles wat er is?” Deze klassieke levensvraag dringt zich met enige regelmaat op. Ingrijpende verlieservaringen bijvoorbeeld blijken vaak aanleiding te zijn om zichzelf fundamentele vragen te stellen. Wie zich op zulke cruciale momenten losmaakt uit het gewemel in de wereld om hem heen, kan innerlijk ruimte scheppen om tot zijn werkelijke waarden, tot zijn wezenskern, door te dringen.

Dat kernbeginsel is levend en onvergankelijk. Het is verborgen en besloten in het hart, en bestaat uit een miniem overblijfsel van zijn goddelijke oorsprong. Rozenkruisers noemen het de “roos des harten”.

Wie deze “roos” de gelegenheid geeft om tot bloei te komen en dat geleidelijk tot zijn levensdoel maakt, ontvangt inzicht. Dat is het begin van een levenswijze waardoor de mens kan voldoen aan zijn meest wezenlijke opdracht: terugkeren tot zijn ware, goddelijke oorsprong.
Het vermeende geheim van het leven ligt dus niet buiten de mens en is te ontsluieren met de sleutel tot het eigen hart.

Op woensdag 20 februari vindt over dit onderwerp een bezinningsbijeenkomst plaats in de tempel van het Gouden Rozenkruis aan de Dierenriemstraat 4 te Eindhoven.
De bijeenkomst bestaat uit gesproken woord, afgewisseld door muziek en stilte.
Vanaf 19:45 is de tempel open; de bijeenkomst begint om 20.00 stipt en duurt drie kwartier. De toegang is vrij.

Meer informatie: T (040) 24 20 889 of kijk op www.rozenkruis.nl.
Voor de routebeschrijving en andere Rozenkruis-activiteiten in Eindhoven, zie http://nederlands.rozenkruis.nl/nederland/activiteiten/centra/eindhoven.htm