Bezinningsbijeenkomst: “Godsbeeld: Jouw God, Mijn God”
Bezinningsbijeenkomst bij de Rozenkruisers
[b]Godsbeeld
Jouw God, Mijn God

‘Godsbeeld, Jouw God, Mijn God’ is het onderwerp van een bezinningsbijeenkomst die de Internationale School van het Gouden Rozenkruis op woensdag 18 november 2009 houdt in haar centrum in de Dierenriemstraat 4 te Eindhoven. In de tempel zullen enige teksten over het bezinningsthema worden uitgesproken. Het geheel wordt afgewisseld met muziek en momenten van stilte.
De bijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt drie kwartier. Aan belangstellenden wordt gevraagd om een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn. De toegang is vrij.[/b]

Sommigen zeggen dat er geen andere werkelijkheid is. Dat de wereld niets blijvends bevat en wat ons mensen betreft, bestaat uit kortstondige ervaringen.
Wat wij zien is het toevallige product van een natuurlijk proces.
Anderen geloven dat de wereld is gemaakt door een goddelijke schepper.
Een schepper die zich bemoeit met ons mensen. Die beloont en straft.
Wie niet geloven kan zonder meer zoekt verder. Naar antwoorden op vragen als:
Waarom is de aarde een plek vol verwarring?
Waarom is er zoveel chaos in plaats van harmonie, wordt er voortdurend geleden?
Hoe kan het goddeloze overal zo floreren?

Hier begint het zoeken naar de Werkelijkheid.
Kijken we in de wereld om ons heen, daar zien we een enorme hoeveelheid aan vormen. Bijvoorbeeld paarden, duizenden paarden allemaal verschillend maar wel volgens een vast type, paard.
Of een roos, of een eikenblad, in een enorme hoeveelheid aanwezig maar altijd duidelijk herkenbaar als roos of eikenblad.
Geen twee hetzelfde maar altijd het product volgens één vorm, één type.
Daar ligt het begin van onze verdere overdenking van deze bijeenkomst.

Nadere informatie: tel. 040-2420889 of op Internet: www.rozenkruis.nl/eindhoven