Bezinningsbijeenkomst bij het Rozenkruis: Stromen van Licht

‘Stromen van Licht’ is het onderwerp van een bezinningsbijeenkomst die de Internationale School van het Gouden Rozenkruis op woensdagavond 15 april 2009 houdt in haar centrum, Dierenriemstraat 4 in Eindhoven.

‘Stromen van Licht’ is het onderwerp van een bezinningsbijeenkomst die de Internationale School van het Gouden Rozenkruis op woensdagavond 15 april 2009 houdt in haar centrum, Dierenriemstraat 4 in Eindhoven.

[b]Bezinningsbijeenkomst bij het Rozenkruis
STROMEN VAN LICHT

Tijdens deze samenkomst in de tempel zullen enige teksten over het bezinningsthema worden uitgesproken. Het geheel wordt afgewisseld met muziek en momenten van stilte.
De bijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt drie kwartier. Aan belangstellenden wordt gevraagd om een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn. De toegang is vrij.[/b]

Lichtinwerkingen van zeer uiteenlopende aard omringen de mens.
De lichtimpulsen die vrijkomen uit het magnetische veld van de aarde zijn onmisbaar voor de elementaire levensprocessen. Zij geven de mens de stoffelijke energie om zijn leven in stand te houden en daardoor tot kennis van zichzelf, en van zijn natuurveld te komen.

Maar een heel andere, complementaire lichtstraling – die van de kosmische Christus – doordringt tegelijkertijd het aardeveld. Op deze lichtwerking doelde Hermes Tresmegistos, de vader der filosofen, toen hij de mensheid zijn bekende uitspraak voorhield: “Richt uw hart op het Licht en ken het.”
Gedreven door een intens verlangen naar dit licht en naar verlichting, kan een mens zich hiervoor door een nieuwe levenshouding volledig gaan openstellen. Zo iemand staat aan het begin van een proces van intense verandering. Immers door deze Christusstraling wordt de – in ieder mens aanwezige – lichtkiem in het hart gewekt.
Dit ontwaken, deze verlichting, kan de mens tot het inzicht brengen om het innerlijke pad van terugkeer te gaan, de terugkeer tot zijn goddelijke oorsprong.

Voor meer informatie kunt u bellen met tel. 040-2420889 of kijken op Internet: www.rozenkruis.nl