Bezinningsbijeenkomst bij het Rozenkruis: “Het grote in het kleine, het kleine in het grote”.[b]Bezinningsbijeenkomst bij het Rozenkruis
HET GROTE IN HET KLEINE, HET KLEINE IN HET GROTE

‘Het grote in het kleine, het kleine in het grote ’ is het onderwerp van een bezinningsbijeenkomst die de Internationale School van het Gouden Rozenkruis op woensdagavond 20 mei 2009 houdt in haar centrum aan de Dierenriemstraat 4 in Eindhoven. Tijdens deze samenkomst in de tempel zullen enige teksten over het bezinningsthema worden uitgesproken. Het geheel wordt afgewisseld met muziek en momenten van stilte. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt drie kwartier. Aan belangstellenden wordt gevraagd om een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn. De toegang is vrij.[/b]

Het mysterie van het ware leven is volgens Rozenkruisers heel moeilijk met de begrippen van het aardse rechtlijnige verstand te omvatten en te beschrijven. Als wij dit mysterie willen naderen, dan houden wijsheidsleraren ons voor dat we moeten leren om het denken in tegenstellingen en rechte lijnen los te laten. “Het niet zegbare is niet toegankelijk voor de woorden, begrippen en denkbeelden van ons verstand. Tao dat beschreven wordt, is niet de ware Tao,” zegt de Chinese wijsgeer Lao Tse. De apostel Paulus zegt daarover: “Het onzichtbare is het eeuwige, het zichtbare is een tijdelijke weerspiegeling van het eeuwige.”

De goddelijke essentie zit volgens de Rozenkruisers in elk atoom. Gods geest is in alles. Echter, het op zichzelf gerichte menselijke bewustzijn lijkt die geestelijke eenheid te zijn vergeten. Daardoor leeft menig mens in onwetendheid over zijn goddelijke herkomst. Die onwetendheid is vaak zo creatief dat ze een geheel eigen wereld schept, waarin de mens volledig van God gescheiden en verbroken is. Wie in zo’n wereld gelooft, ervaart dat hij onveranderd blijft en dat zijn lot buiten of boven hem staat.

Alleen de mens die zich bewust wordt van zijn goddelijke herkomst en zich door een volstrekt onzelfzuchtig leven door dat bewustzijn laat leiden, kan deze gescheidenheid opheffen. Hij leert geleidelijk het mysterie van het leven te doorgronden en wordt weer meester over zijn eigen lot.

Nadere informatie: tel. 040-2420889 of op Internet: www.rozenkruis.nl/eindhoven