Bezinningsbijeenkomst bij de Rozenkruizers
” Op weg naar een geestelijk thuis “

Vaak moet de mens vaststellen dat zijn pogen om de wereld te verbeteren schipbreuk lijdt. Zijn oprechte streven naar vrede en gerechtigheid blijft zonder resultaat. Ontreddering kan het gevolg zijn. “Is dit werkelijk mijn thuis, is dit werkelijk mijn wereld?”, kan hij zich afvragen.
Zulke overwegingen kunnen voor hem het sein zijn om zijn heil elders te zoeken. Als beginnende zoeker doet hij van alles om zijn innerlijk heil duurzaam te maken. Maar aanvankelijk ervaart hij zich zelf als een vreemdeling in deze wereld en als een dolende in zijn innerlijke wereld.

Dat verandert pas als hij werkelijk gehoor gaat geven aan de innerlijke roep van de ziel en de eerste werkelijke lichtflitsen zijn bewustzijn binnendringen. Een nieuw licht wordt zijn baken, een licht dat vragen omzet in zekerheden, een licht dat voedsel is voor de nieuw geboren ziel.

Die nieuwe ziel hoeft alleen maar te ontwaken en ogenblikkelijk zal zij thuis zijn. Want dit thuis is als een wereldomspannend elektromagnetisch veld, dat de ontwakende nieuwe ziel als een zinderende belofte in de atmosfeer kan ervaren. Door de hele mensheidsgeschiedenis heen is dit (t)huis er geweest. Jezus Christus sprak van “het huis van mijn vader dat vele woningen heeft”. De klassieke Rozenkruisers omschreven het als “het tehuis van de Heilige Geest”.

[i]De bezinningsbijeenkomst over dit thema vindt plaats in de tempel van het Gouden Rozenkruis op woensdag 21 maart 2007 aan de Dierenriemstraat 4 te Eindhoven..
De bijeenkomst bestaat uit gesproken woord, afgewisseld door muziek en stilte.
Vanaf 19:45 is de tempel open; de bijeenkomst begint om 20.00 stipt en duurt drie kwartier.
De toegang is vrij.[/i]

Meer informatie: T (040) 24 20 889 of kijk op www.rozenkruis.nl.
Voor de routebeschrijving en andere Rozenkruis-activiteiten in Eindhoven, zie http://nederlands.rozenkruis.nl/nederland/activiteiten/centra/eindhoven.htm