Bezinningsbijeenkomst bij de Rozenkruisers
Voor een Rozenkruiser en andere waarheidszoekers is het mysterie van leven en dood te ontsluieren als de mens zich bewust wordt van zijn goddelijke kern. Deze (in het hart aanwezige) godsvonk gaat niet verloren bij de dood van het lichaam, want zij is een eeuwigheidswezen.

De ziel is het verbindende element, de middelaar, tussen het lichaam en de goddelijke kern. De ziel van de mens kan ervoor kiezen om zich steeds minder met het uiterlijke, met het lichaam, te vereenzelvigen en steeds meer met het spirituele, met de goddelijke kern.
Wie dit innerlijke, goddelijke principe zo tot leidraad van zijn dagelijks handelen maakt, krijgt geleidelijk inzicht in het mysterie van het ware leven, het Leven met een hoofdletter.
Het is een beweging van buiten naar binnen: van de uiterlijke, schijnbaar tijdelijke mens naar de innerlijke, wezenlijke, eeuwige mens.

De bijeenkomst over dit thema vindt plaats op woensdag 21 november bij de Internationale School van het Gouden Rozenkruis in haar Centrum aan de Dierenriemstraat 4 te Eindhoven. Het begint om 20.00 uur stipt en duurt ongeveer drie kwartier. Aan belangstellenden wordt gevraagd om een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn. De toegang is vrij.

Meer informatie: T (040) 24 20 889 of kijk op www.rozenkruis.nl.
Voor de routebeschrijving en andere Rozenkruis-activiteiten in Eindhoven, zie http://nederlands.rozenkruis.nl/nederland/activiteiten/centra/eindhoven.htm