Beschamend

Wat bestuurlijke missers betreft zijn wij in Veldhoven inmiddels met het huidige gemeentebestuur natuurlijk wel het een en ander gewend! Zo om de twee maanden is er wel weer iets waarbij je je tenen weer bij elkaar knijpt en last hebt van plaatsvervangende schaamte.

Wat bestuurlijke missers betreft zijn wij in Veldhoven inmiddels met het huidige gemeentebestuur natuurlijk wel het een en ander gewend! Zo om de twee maanden is er wel weer iets waarbij je je tenen weer bij elkaar knijpt en last hebt van plaatsvervangende schaamte. De meest vriendelijke verklaring duidt op een groot gemis aan bestuurlijke ervaring bij het huidige bestuur.
Zo meende de VSA/PvdA/VVD-coalitie de afgelopen week vrijmoedig de fractievoorzitter van de GBV, Hans van de Looij, de morele maat te moeten nemen. Men beschuldigde hem van “roddelen” en concludeerde dat hij moreel niet aan hun hoge norm voldeed en dus namens hen als plaatsvervangend voorzitter van de raad geen toespraak mocht houden!!!!! Het moet niet veel gekker worden! In de raad unaniem benoemd worden als raadsvoorzitter en in de achterkamertjes afgezet!

Ik wil op deze zoveelste affaire in de Veldhovense coalitie verder maar niet inhoudelijk ingaan. Het is beschamend, Veldhoven onwaardig en zet de raad te kijk als een verzameling onverantwoordelijke pubers. Alsof het gemeentebestuur niets beter te doen heeft!
We zijn nu een jaar bezig met deze coalitie en ik begin me langzamerhand ernstig zorgen te maken over de toekomst. Er zit namelijk systeem in al deze affaires en dat voorspelt niet veel goeds. Ik doel hierbij op de neiging beslissingen te nemen (vooral “politieke” beslissingen), kennelijk zonder de consequenties daarvan te overzien, te overdenken, of ook maar enigszins in te schatten.
Voorbeelden: het eervolle ontslag van frauderende brandweercommandant, de belangenverstrengeling van (voormalig) wethouder Kootkar, de aangifte van “stalking” door wethouder Ramaekers en nu weer het verbod van de coalitie in de richting van unaniem gekozen raadsvoorzitter Hans van de Looij om namens hen het woord te voeren. Voor al deze affaires geldt dat elk weldenkend burger had kunnen voorspellen dat hier gedoe van zou komen. En belangrijker nog, dat dit soort acties het respect van de burger voor “zijn” gemeentebestuur ondermijnt. Om nog maar niet te spreken van collega (regio)gemeentebesturen!

Maar er zijn lichtpuntjes! Binnenkort treedt Jack Mikkers aan als nieuwe burgemeester en er is hoop dat hij zich beter in de moderne dualistische rol van de raad en zijn voorzitter kan verplaatsen en daarmee het benodigde vertrouwen tussen college en raad kan herstellen.
En natuurlijk zijn daar nog steeds de ambtenaren. Zij werken gestaag door aan ons gemeenschappelijk welzijn. Gelukkig maar.

Wim de Jonge
Fractievoorzitter CDA-Veldhoven