Bert Jan van Haarlem spreekt in SOVE viering over “Joodse wortels van het christendom”

Het is naar wij menen een goede gewoonte om een viering vooraf te laten gaan door een leerhuisavond. Alzo gebeurde inmiddels ook ter voorbereiding van de viering die de Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven SOVE hoopt te organiseren op 1 december.

Het is naar wij menen een goede gewoonte om een viering vooraf te laten gaan door een leerhuisavond. Alzo gebeurde inmiddels ook ter voorbereiding van de viering die de Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven SOVE hoopt te organiseren op 1 december. Daarbij nodigde het onderwerp “Joodse wortels van het christendom” uit om uitvoerig stil te staan bij de omstandigheden waaronder destijds een beeld en praktijk volgens het linker plaatje ontstond. Vooruitlopend op het vervolg van deze jaarcyclus “van Jezus naar christendom” werd ook reeds het rechter plaatje van latere datum getoond. Interessante en boeiende zaken die wellicht uitnodigen om de viering bij te wonen: 1 december 18.30 uur in de Eindhovense Studentenkapel, Kanaalstraat 6. Het projectkoor o.l.v. Karel Baken wil daarbij vernieuwende liederen zingen en aanleren. Bert Jan van Haarlem houdt een toespraak. Na afloop gelegenheid tot napraten bij koffie en thee.
Een volgende leerhuisavond, in samenwerking met Leerhuis & Liturgie Brabant en De Nieuwe Liefde in Amsterdam vindt plaats op 13 december 19.00 uur in de St. Maartenskerk, Heibocht 10 te Veldhoven. Bereikbaar vanuit Eindhoven met buslijn 18 en 103. Uitleg door bijbelwetenschapper Alex van Heusden. Toegang 7,50 euro.
Op alle gelegenheden is iedereen van harte uitgenodigd!
Nadere informatie: www.sove.dse of tel. 040-2444078