ANWB Lawaaipetitie: Verkeerssituatie rond de basisschool de Boschuil

De ANWB brengt de voor kinderen onveilige verkeerssituatie van Nederland in kaart. 16 april gaat de ANWB die met veel lawaai aanbieden aan minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat.
De verkeerssituatie rond de basisschool de Boschuil in de wijk Blixembosch van Eindhoven is naar mijn idee een onmogelijk situatie.

De ANWB brengt de voor kinderen onveilige verkeerssituatie van Nederland in kaart. 16 april gaat de ANWB die met veel lawaai aanbieden aan minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat.
De verkeerssituatie rond de basisschool de Boschuil in de wijk Blixembosch van Eindhoven is naar mijn idee een onmogelijk situatie. De grootste basisschool van Nederland (1200 leerlingen) werd door de gemeente volledig ingebouwd. De leerlingen, ouders en omwonende zijn hiervan de dupe. Door uitbreiding van de wijk (Blixembosch Noord Oost) wordt de verkeersintensiteit nog groter. Het wordt tijd dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid neemt en de situatie verbeterd! Desnoods door druk van de landelijke politiek.

Om de verkeerssituatie van de Boschuil onder de aandacht van de landelijke politiek te brengen heb ik een video opname van 2 minuten ingezonden (http://www.ugcanwb.nl/content/526/).
De bezoekers kunnen hun stem uitbrengen op de inzending. Ik wil u graag uitnodigen om mee te helpen de situatie onder de aandacht te brengen. De veiligheid van onze kinderen staat op het spel.

Meer over de verkeerssituatie kunt u hier vinden: http://blixembosch.ronaldsnoeck.com/boschuil.htm

Ronald Snoeck

Een reactie

 • Anoniem

  Luisa Millerlaan wordt afgesloten gedurende schoolspits
  Na jaren lang steggelen met de gemeente Eindhoven heeft de gemeente eindelijk geïnvesteerd in de veiligheid van onze kinderen. M.i.v. 14 september 2009 wordt gedurende de schoolspits van de Boschuil (4x per dag) de Luisa Millerlaan afgesloten met behulp van verzinkbare paaltjes in het wegdek van de Luisa Millerlaan ([url]http://blixembosch.ronaldsnoeck.com/boschuil/images/20090904-1442.jpg[/url]). Deze weg loopt langs de school de Boschuil en is al jaren lang een gevaar voor onze kinderen. Gevaren die ontstaan door automobilisten die gevaarlijk parkeren en of stil staan.

  De geschiedenis:
  De basisschool de Boschuil wordt door de gemeente volledig ingebouwd met woonhuizen.
  Vier maal per dag is het een gaos rond de school. Doordat ouders met de auto kinderen brengen en halen.
  De school heeft samen met de gemeente het bureau SOAB een onderzoek laten doen naar verbetering van de verkeersituatie ([url]http://blixembosch.ronaldsnoeck.com/res/soab_veilig_naar_school_boschuil_bw.pdf[/url]). Uit het onderzoek kwamen op 6 juli 2004 aanbevelingen. Er is toen door de gemeente weinig gedaan om de situatie veiliger te maken. Er werd een poging gedaan om van de Luisa Millerlaan een eenrichtingsweg te maken. Dit stuitte op verzet van enkele bewoners en dus werd dat niet uitgevoerd. De school heeft de achter ingang aan de Kiplinglaan van de school poort gesloten. Hierdoor verplaatste de drukte naar de Luisa Millerlaan.

  Er zou een evaluatie van het SOAB rapport komen, die kwam maar niet. Eind 2007 werd door een vrijwilliger van de wijkvereniging Blixembosch, Sjoerd Slaaf, het SOAB rapport bij gemeente weer onder de aandacht gebracht.
  Ook ik ben me als vrijwilliger en ouder, met de zaak gaan bemoeien. Want het duurde en duurde maar. Ik ben begonnen met een video opname te maken. Deze is op dvd aan de wethouder overhandigd. Deze is ook op YouTube te zien ([url]http://www.youtube.com/watch?v=0-vjy7XevEE[/url]). Op mijn website heb ik het probleem uitvoerig beschreven ([url]http://blixembosch.ronaldsnoeck.com/boschuil.htm[/url]).

  Daarna ben ik begonnen met foto’s te maken van de gevaarlijke parkeerders. Deze foto’s heb ik uiteindelijk gecensureerd op de webpagina geplaatst. Hierbij zijn personen en kenteken platen van auto onherkenbaar gemaakt ([url]http://blixembosch.ronaldsnoeck.com/boschuil/overzicht.htm[/url]).
  Ik ging zelfs met de automobilisten in discussie.

  Ik heb een rapport met foto’s gestuurd naar een beleidsmaker van de gemeente.

  Een andere actie was het inzenden van de verkeersproblemen naar de ANWB Lawaaipetitie. De Boschuil verkeersproblematiek had weliswaar niet “gewonnen” maar kreeg wel de nodige aandacht. De uitkomst van de ANWB is overhandigd aan minister Urlings op 16 april 2008 ([url]http://www.bvlbrabant.nl/site_files/uploads/080416lawaaipetitie_april-1608162.pdf[/url]).

  Op 30 juni 2009 werd tijdens een vergadering ([url]http://blixembosch.ronaldsnoeck.com/boschuil/images/soab_eval.jpg[/url]) met de wethouder op school de Boschuil door de gemeente beloofd om de Luisa Millerlaan af te sluiten tijdens de school spits.

  Nu zijn de paaltjes geplaatst en kunnen de ouders en verzorgers worden ingelicht. De Luisa Millerlaan wordt vanaf 14 september 2009 gedurende de schoolspits afgesloten.
  Politie zal streng handhaven.

  Ronald Snoeck