Amateurkunstweken 20 juli tot 18 augustus 2008

De jaarlijkse tentoonstelling voor amateur-kunstenaars georganiseerd door stichting Cultuurpassie komt er weer aan! Het thema van de expositie is “Nacht”.


De jaarlijkse tentoonstelling voor amateur-kunstenaars georganiseerd door stichting Cultuurpassie komt er weer aan! Het thema van de expositie is “Nacht”.

Hierbij worden alle vrijetijdskunstenaars die in Best wonen of een relatie met de gemeente Best hebben van harte uitgenodigd om hun creatieve inspanningen aan het publiek te tonen.

Op zondagmiddag 20 juli vindt er in de bibliotheek van Best en de Wig een feestelijke opening van de tentoonstelling plaats.
Voor de beste inzendingen zullen tijdens deze opening 3 leuke aanmoedigingsprijzen worden uitgereikt.
Deze expositie zal dan vanaf deze dag tot 18 augustus bij de bibliotheek en de Wig tijdens openingstijden te bewonderen zijn.

Tot 29 juni aanstaande kunt u zich voor deelname aanmelden.
U bent vrij in de keuze van de techniek die u wilt toepassen.
Cultuurpassie daagt u uit eens te experimenteren met gemengde techniek, textiel, klei, metaal etc. Alles mag, als het maar in het teken van het thema “nacht” wordt gemaakt.

Stuur een schets en/of wat foto’s van uw werkstukken met een beschrijving van het werk op te sturen. Vermeld hierbij ook de afmetingen van de te exposeren stukken.
U mag met 3 werkstukken tegelijk aan de tentoonstelling meedoen.

Na 29 juni worden alle inzenders met een brief op de hoogte gesteld van de tijden waarop de werkstukken kunnen worden ingeleverd, het tijdsstip van de prijsuitreikingen van 20 april
en wanneer de werkstukken weer kunnen worden opgehaald.
Heeft u verdere vragen over de deelname, wendt u zich dan tot de contactpersoon voor Amateurkunst stichting Cultuurpassie.

Wij wensen iedereen die mee wil doen veel plezier en creativiteit toe!
Stuur uw aanmelding naar: contactpersoon amateurkunst
Marga van Norde
Jan van Riebeeckstraat 2, 5684 EJ Best
0499 313231 draakbv@planet.nl
Namens Werkgroep kunst amateurs: Ben van der Vleuten en Marga van Norde

(redactie-Gerrit)