Allerzielen-gedicht

Dagen van verbloeming
Het is reeds midherfst bijna
alle maïs is van de velden

Dagen van verbloeming
Het is reeds midherfst bijna
alle maïs is van de velden
akkers liggen nat en vadzig
neer met stoppels hier en daar
het wintergraan oningezaaid

een tijd van hartenjagen
nu de straten na het bladeren
gauw weer grauwen gaan tot
aangezichten kaarten worden
losgeschud , de klokken verzet

novenen zelden meer gebeden
maar beelden van een rozenkrans
en verbleekte handen leven eens
te meer naarmate het bloed van
slachtmaand sterker zuigend is

en wij zo blanco mogelijk bij
verleden trachten stil te staan en
naar elkander reiken in een bloem-
rijk handgebaar omlaag naar
hout in plaats van steen

– afkloppen, steeds opnieuw elkaar
overtroeven in ontbloeien –
waarom ook wij ons overladen
met bloemen telkenjare hopen
nader te komen, daar onverbloemd

zo verdomd zwaar draagbaar blijft

© Cartouche
01-01-2013