6 februari oecumenische viering in de Eindhovense studentenkapel

Huub Oosterhuis zal voorgaan in een oecumenische viering in de Eindhovense Studentenkapel op 6 februari om 18.30 uur. Het thema zal zijn “Ekklesia en gemeenschapsvorming”. Deze viering is de eerste viering georganiseerd door de Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven (SOVE).

Huub Oosterhuis zal voorgaan in een oecumenische viering in de Eindhovense Studentenkapel op 6 februari om 18.30 uur. Het thema zal zijn “Ekklesia en gemeenschapsvorming”. Deze viering is de eerste viering georganiseerd door de Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven (SOVE). Deze stichting wil acht keer per jaar op de eerste zaterdag van de maand een oecumenische viering organiseren in geestverwantschap met de Stichting Leerhuis & Liturgie in Amsterdam. In de vieringen zal geprobeerd worden bijbelverhalen uit te leggen en zicht op dagelijkse toepasbaarheid te krijgen.

De oorspronkelijke bedoeling van SOVE was dat de St.-Catharinakerk de locatie zou zijn. De St.-Cathrien is in zekere zin het centrum van Eindhoven. Daar gebeuren ook veel diaconale activiteiten in oecumenisch verband. Die locatie was in de ogen van het bisdom echter geen goed idee. Daarop heeft de Eindhovense Studentenkapel de stichting gastvrij onderdak verschaft. De stichting hoopt daar op een vruchtbare bodem voor oecumenische samenwerking, zolang de Bossche bodem nog niet helemaal zaaiklaar is.
Iedereen is van harte uitgenodigd in de viering op 6 februari.
De website van SOVE is: http://sove.dse.nl

Eindhovense Studentenkapel
Kanaalstraat 6
Eindhoven