5 januari Cursus: “Gnosis”

Voor meer informatie en inschrijven: http://www5.volksuniversiteit.nl/eindhoven/
– Kunst & Cultuur – filosofie en gnosis – Wijsheidstroming: de weg van de Gnosis


Voor meer informatie en inschrijven: http://www5.volksuniversiteit.nl/eindhoven/
– Kunst & Cultuur – filosofie en gnosis – Wijsheidstroming: de weg van de Gnosis

[b]cursus “Gnosis”
– Van wijsheidsstromingen naar innerlijke wijsheid – [/b]

Veel of weinig opleiding, het maakt niet uit. De inhoud van deze cursus is bedoeld voor ’t hart.
Innerlijke wijsheid of Gnosis heeft altijd bestaan en is vanaf het begin van de mensheid
als een gouden draad te herkennen in vele religies en stromingen. Gnosis is niet
aan tijd en ruimte gebonden. Gnosis is innerlijk weten, het is kennis van het hart. In
deze lessencyclus “van Wijsheidsstromingen naar innerlijke wijsheid” wordt de
geschiedenis en ontwikkeling gevolgd van de “innerlijke leer”. Deze loopt vanaf de
Griekse en Egyptische cultuur tot aan de 21e eeuw en legt de nadruk op de
geschiedenis en ontwikkeling van de Gnosis door de eeuwen heen.
Vooropleiding is niet vereist. De cursus kan door ieder met een open hart gevolgd en begrepen worden.

De lesonderwerpen zijn:
de universele gnosis – de wijsheid van alle tijden
de Griekse wijsheid I (Van mythisch bewustzijn naar schouwend denken)
de Griekse wijsheid II (De Griekse denkers Socrates, Plato en Aristoteles)
de oorsprong van de gnosis (christelijke, joodse en hermetische gnosis)
Hermes Trismegistos, de vader der filosofen
Mani, inspirator van de Manicheeën

Voor meer informatie en inschrijven:
http://www5.volksuniversiteit.nl/eindhoven/
– Kunst & Cultuur – filosofie en gnosis – Wijsheidstroming: de weg van de Gnosis

tijd: dinsdag 20:00-22:00 uur  
startdatum: 5 januari t/m 23 maart 2010 – 6 lessen (2-wekelijks)
plaats: Pleincollege Van Maerlant, J.Van Maerlantlaan 11, EINDHOVEN
docent: Docenten van het Lectorium Rosicrucianum verzorgen de cursus
Cursuscode: KCU025