25 Maart Science Cafe: Chemische Fabriekjes

Chemische fabrieken zijn groot, gebruiken veel energie en zorgen voor grote hoeveelheden bijproducten. Ze staan ver weg van de gebruikers en het vervoer van en naar de fabrieken levert, los van vervuiling en energieverbruik, steeds grotere logistieke problemen op. Verdere schaalvergroting is niet meer wenselijk.

Chemische fabrieken zijn groot, gebruiken veel energie en zorgen voor grote hoeveelheden bijproducten. Ze staan ver weg van de gebruikers en het vervoer van en naar de fabrieken levert, los van vervuiling en energieverbruik, steeds grotere logistieke problemen op. Verdere schaalvergroting is niet meer wenselijk. “Mijn droom is een chemische fabriek, waarin alles helemaal op elkaar is afgestemd, zonder bijproducten, zonder energieverliezen; een fabriek die zich automatisch aanpast aan de omstandigheden en die dicht bij de gebruiker staat”, aldus professor Jaap Schouten (in het boek Zelfdenkende pillen*).
Hij wil kleine fabriekjes die dicht bij de individuele gebruiker staan of nog kleiner: ‘fabriekjes’ op microschaal. Dat geeft een nog betere regeling en beheersing van het proces. Het eindproduct heeft een betere kwaliteit en is duurzamer geproduceerd. Chemie op microformaat. Zo klein dat je het kunt inbouwen in huishoudelijke apparaten. Dat moet de toekomst worden.

Prof.Jaap Schouten, TU/e zal uitleggen wat hij met “fabriekjes” op microschaal bedoelt en hoe deze eruit zien.
dr.Peter Hilberink, Organon zal praten over de industriele toepassingen van deze kleine chemische fabriekjes.

Dinsdag 25 maart, Inloop 19.30 uur, avond 20.00-22.00 uur, Grand Café Centraal, Markt 8, Eindhoven