25 jaar Vredesburo

Het Vredesburo wordt 25

Stichting Vredesburo Eindhoven bestaat dit jaar 25 jaar. We willen dit vieren met een informatieve en culturele dag op 22 september. Het thema zal zijn “25 jaar vredeswerk: verleden, heden en toekomst”. Onderdeel hiervan zal zijn een aantal debatten over diverse onderwerpen, die met het centrale thema samenhangen. De diverse gesprekken zullen gevoerd worden door lokale politici, deskundigen uit de wetenschap, media, vredesbeweging en landelijke politici. Hiernaast komt er een uitgebreid cultureel programma met voorstellingen voor kinderen en volwassenen en met een aantal exposities.

Het Vredesburo wordt 25

Stichting Vredesburo Eindhoven bestaat dit jaar 25 jaar. We willen dit vieren met een informatieve en culturele dag op 22 september. Het thema zal zijn “25 jaar vredeswerk: verleden, heden en toekomst”. Onderdeel hiervan zal zijn een aantal debatten over diverse onderwerpen, die met het centrale thema samenhangen. De diverse gesprekken zullen gevoerd worden door lokale politici, deskundigen uit de wetenschap, media, vredesbeweging en landelijke politici. Hiernaast komt er een uitgebreid cultureel programma met voorstellingen voor kinderen en volwassenen en met een aantal exposities.
Ter afsluiting zal er een feest zijn met live-muziek.
Dit alles vind plaats in het TAC (Temporary Art Center) in Ehv.

Stichting Vredesburo Eindhoven is in 1982 opgericht ten tijde van de protesten tegen de komst van de kruisraketten. Er was in Eindhoven behoefte aan een centraal punt, van waaruit de protesten en acties gecoördineerd konden worden. We zijn in de loop der tijd veranderd van een vrijwilligersorganisatie, die zich vooral richtte op directe actie, naar een informatie- en documentatiecentrum met een aantal vaste krachten, dat zich inzet op het gebied van diverse facetten van de Eindhovense samenleving, waarbij oorlogs- en vredesvraagstukken een belangrijke plaats innemen. Het is een van de weinige nog bestaande lokale particuliere vredesorganisaties in Nederland.

Meer informatie over het programma kunt u binnenkort vinden op deze website.

We willen iedereen uitnodigen om er samen met ons een fijne dag van te maken. Speciaal willen we oud-medewerkers, voormalige stagiaires en vrijwilligers en verder iedereen, die in het verleden te maken heeft gehad met het Vredesburo vragen zich te melden. Zij zullen dan een persoonlijke uitnodiging voor deze dag ontvangen.

Voor deze dag en de voorbereidingen zijn we op zoek naar vrijwilligers. Meld je aan via de web site van het Vredesburo.
www.vredesburo.nl