10 juni Manifestatie “Schone lucht, groene longen”

Vrijdag 10 juni a.s. organiseert het Regionaal Platform Luchtkwaliteit een manifestatie over gezonde lucht.
Er zijn 3 locaties: het Mec voor de jeugd, de straat (centrum) voor iedereen, en iedere geinteresseerde is welkom bij het hogerhuisdebat op de TUE

Vrijdag 10 juni a.s. organiseert het Regionaal Platform Luchtkwaliteit een manifestatie over gezonde lucht.
Er zijn 3 locaties: het Mec voor de jeugd, de straat (centrum) voor iedereen, en iedere geinteresseerde is welkom bij het hogerhuisdebat op de TUE

In het ochtendprogramma op het MEC brengen ze het thema schone lucht onder de aandacht bij scholieren.

Van 12.00 – 15.00 uur staan ze met een informatiekraam op het 18 Septemberplein en hebben we als publiekstrekker een kleinschalige theatervoorstelling in de open lucht.

Van 15.00 – 18.00 uur houden we een Hogerhuis in het Helix-gebouw van TUe waarin we de Top 10 van maatregelen voor schone lucht uit de eerder gehouden enquĂȘte bekend maken. In het Hogerhuisdebat zullen afgevaardigden uit het bedrijfsleven, burgers en beleidsmakers elkaar treffen met als doel om gezamenlijk tot een aantal realiseerbare bijdragen / maatregelen in de regio te komen ter verbetering van de luchtkwaliteit en ook de inzet om deze uit te voeren.

Bij dit debat is iedereen welkom, maar moet u zich van tevoren aanmelden bij isabelle.avontuur@bmf.antenna.nl van de Brabantse Milieufederatie, 013 – 535 6225

Voor meer informatie zie de website van het Platform: www.gezondelucht.nu