040energie avond: hoe vergaat het klimaat

Een verhaal over klimaatverandering, hoe eraan gewerkt wordt en wat de rol van de burger kan zijn.
Datum/tijd: 17 mei, 20:00
Plaats: Oasezaal Eijkenburg (zie 040energie/nl/oase)
Deelname: 040energie.nl/aanmelden

Een verhaal over klimaatverandering, hoe eraan gewerkt wordt en wat de rol van de burger kan zijn.
Datum/tijd: 17 mei, 20:00
Plaats: Oasezaal Eijkenburg (zie 040energie/nl/oase)
Deelname: 040energie.nl/aanmelden

CO2-uitstoot: wat is nu eigenlijk het probleem?
De klimaatproblematiek is geen leuk onderwerp. De aarde warmt op door steeds meer CO2 in de lucht. Het is goed om je eens op de hoogte te stellen van wat er eigenlijk aan de hand is, en hoe er al dan niet gewerkt wordt aan het oplossen van die problemen. Is er echt een probleem? En is er eigenlijk wel wat aan te doen? Hoever moet je gaan voor een echte oplossing? Wat doet Europa en de Nederlandse staat? En wat is de rol van de burger?

Wat kan ik doen?
Philip Beekman heeft jaren in de energie-industrie gewerkt en was zich al vroeg bewust van het voortschrijdende probleem veroorzaakt door het uitstoten van CO2. Hij zal de problematiek van de opwarming van de aarde en de politieke problemen op verschillende niveaus toelichten. Om uiteindelijk tot de hamvraag te komen: kunnen we het oplossen en wat kan ik doen?

Debat
Na de uiteenzetting zal er een korte debatronde plaatsvinden, met als thema: wat is de rol van de burger, wat mag je van hem verwachten? En wat kan 040energie doen om hem daarin maximaal te ondersteunen?

Datum/tijd: 17 mei, 20:00
Plaats: Oasezaal Eijkenburg (zie 040energie/nl/oase)
Deelname: 040energie.nl/aanmelden