Storing/overbelasting op server DSE

Vanaf maandagmiddag (26 november) hebben we te maken met een enorme stortvloed van spam-mailberichten komend van de hele wereld voor een mailadres bij DSE. Hierdoor is het op het moment, voorzichtig uitgedrukt, wat moeilijk om gebruik te maken van de diensten van DSE, met name het ontvangen en versturen van email.

Updates:
woensdag 12:30
Langzamerhand begint de overlast van de mailbom af te nemen en zien we weer het normale mailpatroon terugkomen. Het lijkt erop dat er nu geen vertragingen meer zijn in het afleveren van de regulier mail.

» Lees meer

DNS problemen

(update dinsdag 10 uur: de hieronder genoemde DNS problemen zijn opgelost)

De verhuizing van het domein dse.nl is verkeerd gelopen: dit zou pas in juli plaatsvinden, en de bestaande records zijn niet meegenomen. Aangezien dit buiten kantooruren plaats heeft gevonden en aangezien we geen klantgegevens hebben ontvangen, zijn we op dit moment niet in staat om dit probleem op te lossen. We hopen dit morgen zo snel mogelijk weer op orde te hebben.
» Lees meer

Storing DSE

Dinsdagavond rond 19:10 had een netwerk switch van DSE geen zin meer in al te actieve werkzaamheden, waardoor onze servers niet meer te bereiken waren. Rond 23:15 heeft het apparaat een vaderlijke toespraak gehad van onze beheerders, met daarin een duidelijk accent op verantwoordelijkheden en plichtsgetrouw handelen. Na een liefkozend schouderklopje zag de switch zijn dwaling in en besloot weer braaf te gaan goochelen met netwerk pakketjes.
» Lees meer

Storing DSE

Sinds zaterdag 17:45 t/m zondag 23:30 is DSE volledig uit de lucht geweest. De reden hiervoor was een zekering, waardoor een stroomgroep uitgevallen was waarop de machines van DSE aangesloten zijn. Inmiddels is dit probleem opgelost en zijn onze machines weer in de lucht.

Update: 09:00 mail is weer bij.
Update: 00:45 mail wordt vanaf nu direct bezorgd. Er staan nog ca. 20000 mailtjes in de queue te wachten.

» Lees meer

Storing server DSE

Deze ochtend was er een storing op de server van DSE die we helaas niet van afstand konden oplossen. Aangezien het even duurde om dit op te lossen is de machine pas sinds een uur of 2 deze middag weer bereikbaar. Alleen de aflevering van e-mail staat nog uit om daar wat problemen op te lossen.

Update: Inmiddels (ca. 15:00 uur) komt er weer mail binnenstromen, zij het natuurlijk nog met vertraging.
» Lees meer

Storing DSE

Vanochtend rond 9 uur is door een menselijke fout bij het onderzoeken van de stroomproblemen bij onze provider (Murphy op zijn best!) wederom de stroom uitgevallen. Dit heeft weliswaar maar een half uurtje geduurd maar had op de eerste plaats tot gevolg dat de machine waarop zowel mail afgehandeld wordt als webpagina’s, niet meer te bereiken was, wegens een probleem met de hardware die de harde schijven moet aansturen.
» Lees meer

Onderhoud DSE server zaterdag 29 januari

Zaterdagochtend 29 januari zal er een vrij ingrijpende upgrade plaatsvinden op de server van DSE. Geprobeerd wordt de dienstverlening zo min mogelijk te verstoren, maar waarschijnlijk is het toch nodig dat sommige dingen tijdelijk niet werken zoals normaal. Te denken valt aan weblogs, virus- en spamscanning en het aanmaken van nieuwe accounts. Hiervoor bij voorbaat onze excuses.

Update: inmiddels is de upgrade grotendeels uitgevoerd. Indien je vreemde dingen merkt, kan je het melden aan helpdesk@dse.nl