Problemen rond de uitbreiding Blixembosch met 450 wonningen

De gemeente Eindhoven wil de wijk Blixembosch (Woensel Noord) uitbreiden met 450 woningen. De wijk Blixembosch krijgt dan te maken met een enorm zware belasting op de ontsluitingswegen. Momenteel is het al file rijden op alle 4 ontsluitingswegen. Als er straks nog het verkeer van 450 huishoudens bijkomt is het gedaan met de leefbaarheid, veiligheid en luchtkwaliteit in de wijk!
Nog veel belangrijker is echter de verkeersveiligheid rond de basisschool de Boschuil . Deze school ligt langs een ontsluitingsweg (Shakespearelaan). De verkeerssituatie is er nu al levensgevaarlijk, laat staan na de uitbreiding.
» Read more

The Year Zero – toelichting door documentairemaker Wiek Lenssen

Vrijdag 23 November is documentairemaker / schrijver Wiek Lenssen te gast in het Broeinest, Tenierslaan 11-13, EINDHOVEN. Hij laat stukken zien over zijn film The Year Zero en vertelt over zijn ervaringen met twee Maja indianen die hij portreteerde.
The year Zero is een film over een geheimzinnige unieke bijeenkomst, diep in het Amazone-oerwoud van Colombia. Zo’n 400 indiaanse medicijnmannen en vrouwen uit het hele Amerikaanse continent voeren oeroude rituelen uit, voor de genezing van de aarde. Volgens veel Indiaanse mythen en profetieen staan we aan de vooravond van enorme gebeurtenissen, die, na een ongekend turbulente tijd, een gouden tijdperk van vrede en harmonie op Aarde inluiden…..
» Read more

Motie over N69 unaniem in de Provinciale Staten aangenomen

Alle partijen steunden de motie die voorbereid was door de Statenleden Fer Smolders (CDA), Ehssane Gounou (PvdA) en Hylke Hoogeveen (VVD). Het doel is om zo snel mogelijk een eind te maken aan de grote leefbaarheidsproblemen rond de N69. Ontzettend bedankt, namens de inwoners van de Kempen!
Gedeputeerde C. Steffens was ook heel blij met dit duidelijke signaal van onze Provinciale volksvertegenwoordigers. Dit steunt haar in de onderhandelingen met het Rijk om een reeel transferbedrag voor de N69 te krijgen.
» Read more

Dansen in Eindhoven

Op dinsdag 27 november is er weer een instuif bij VODAWIKO. Dansleiding is in handen van Philippe Callens. Ben je een ervaren danser in Engelse en Amerikaanse New England dansen dan ben je van harte welkom. Wij dansen van 20.00 uur tot 22.30 uur in de Ketting, Tinelstraat 3A te Eindhoven.
» Read more

1 2