De "Waakhond" is terug.

In 1967 bouwde Philips ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan het Evoluon in Eindhoven, haar geboortestad, als cadeau aan haar personeel. Miljoenen mensen hebben haar daarna in de loop van 23 jaar bezocht. Het Evoluon was DE ATTRACTIE van Eindhoven. Zeer gewild doel van vele schoolreisjes. HET uitje voor jong en oud.  Velen zagen er voor het eerst van hun leven kleurentelevisie, de binnenkant van een telefooncentrale en maakten kennis met tal van interessante technische zaken. Mede als gevolg van het gebrek aan onderhoud en innovatie van de permanente technische tentoonstelling liepen de bezoekersaantallen zo ver terug dat Philips in 1989 besloot  het Evoluon te sluiten. Als gevolg daarvan koos inmiddels een hele generatie jongelui geen toekomst in de techniek. Het gevolg liet zich raden. Anno 2018 is er van Philips in Eindhoven nagenoeg NIETS over. In 2004 werd de stichting "Vrienden van het Evoluon" in het leven geroepen omdat het er naar uit zag dat Philips het Evoluon van de hand wilde doen. Nadat echter verkoop van de baan was en het Evoluon weer opende voor publiek werd de stichting opgeheven. Maar in de zomer van 2021 loopt het contract af met de huidige huurder en daarom heeft Philips een vastgoedadviseur in de arm genomen. Derhalve heeft de voorzitter van de "Vrienden van het Evoluon" deze stichting heropgericht, opnieuw om als "waakhond" mee te kunnen praten over de verdere invulling van plannen. Wat hem betreft zitten de sleutelfiguren in Brainport, zeg maar de Wim van der Leegtes van de regio.

 

Ziehier de folder uit 1982. Kijk eens terug hoe leuk het was.

De plannen zoals die waren in 2004.

Het Evoluon in Eindhoven, door Philips in 1967 gebouwd ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan, was tot 1989 een zeer aantrekkelijke bestemming voor veel mensen die er kennis maakten met de techniek in al zijn facetten. Nu is het af en toe een congrescentrum en heel soms een gelegenheid waar grote technische bedrijven uit Eindhoven en omgeving zich presenteren aan klanten of hun al-dan-niet riante jaarcijfers pompeus bekend te maken.
 
Er is dus geen permanente tentoonstelling meer in ondergebracht. Ter nauwernood heeft de stichting "Vrienden van het Evoluon" enige tijd geleden mede kunnen voorkomen dat :
A: Philips het Evoluon aan Holland Casino verkocht en 
B: Fontys er haar hoofdkantoor van heeft kunnen maken.
 
Nu beijveren de - Vrienden van het Evoluon - zich om organisatie en beheer van het Evoluon uit handen te halen van Philips en de gemeente Eindhoven en te leggen in een management welk gevormd moet gaan worden door vertegenwoordigers van:
1. De Eindhovense kennisinstellingen (TU, Fontys, ROC, Design Academy)
2. De overheid (Infrastructuur)
3. Het bedrijfsleven (VDL, ASML, DAF, Philips, e.a.)
Een z.g. Triple Helix. Alleen deze opzet kan garant staan voor een bredere technische organisatie- structuur voor zowel activiteiten in - alsmede het langjarige onderhoud van het Evoluon.

De stichting "Vrienden van het Evoluon" heeft als doelstelling het herstellen van de oorspronkelijke functie en betekenis van het Evoluon in Eindhoven. Dit houdt in dat het Evoluon en de daarin bedreven activiteiten opnieuw symbool moeten worden voor wetenschappelijke en technologische innovatie en vooruitgang. Omdat er regelmatig vooruitgang werd geboekt in de onderhandelingen met Philips, heeft de voorzitter van de stichting "Vrienden van het Evoluon" het verstandig geacht deze stichting in 2013 op te heffen om nieuwe ontwikkelingen niet in de weg te lopen.

In 2018 moest helaas worden geconstateerd dat - ondanks alle goede bedoelingen en intenties - er geen resultaten geboekt zijn m.b.t. een positieve toekomst van het Evoluon. Daarop heeft de voorzitter van de Stichting "Vrienden van het Evoluon" deze stichting opnieuw tot leven geroepen en een nieuw plan ingediend als mede-onderhandelaar bij voortgaande besprekingen over de toekomst van het Evoluon. Hieronder vind u de PDF van zijn nieuwe plan.

Ziehier het nieuwe Plan Evoluon 2.0