80 vragen rond de wereld
2002-2008
Eindverslag
[click for UK version]

Vredesburo Eindhoven

Project statement participants exhibitions funny to know links & interaction contact home

--> Next

<-- Previous

<-- Back all

2001/2002
2003
2004/2007
2008

Muziek
Poezie
Eten
Kunst
Internet

Conclusie

[UK version]

Inhoud:

2001/2002 idee ontwikkeling
2003 Internationale opstartfase
2004/2007 nationale en locale presentaties
2008 Internationale presentaties
Ontwikkeling
Conclusies

2001/2002 Idee ontwikkeling


80 vragen rond de wereld is een programma ter stimulering van mondiaal bewustzijn. Het is in eerste instantie opgezet voor en periode van 5 jaar en gebruikt een 5 tal onderwerpen in projectvorm om te komen tot haar doelstelling. Deze periode van 5 jaar is gekozen om goede ideeën de tijd te geven tot serieuze projecten uit te groeien. Gekozen is voor een aanvang die eerst internationaal opstart en experimenteert waarna enkele jaren nationale en lokale presentaties plaats gaan vinden. Een definitieve evaluatie over de voortgang van het project zal na 5 jaar plaatsvinden. In de zomer van 2008.