Vrije tijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Home Macula café Sponsors en links KPS Internetcafé VSS Sociëteit Het Struikske
Huidige huurders VSS Vereniging Soos Struykenstraat maandag t/m zaterdagavond Hondenschool www.boomerslittledogtown.nl/ Internetcafé zaterdagmiddag Zonnebloem maandagmiddag Macula-café laatste di middag v.d. maand KansPlus/-Sien regio Eindhoven/Helmond (KPS) bestuursvergaderingen, nieuwjaarsreceptie, jaarvergadering etc. VEG EFRAÏM Eindhoven Ps. Isaac Solissa 040-2026251/06 12741849 Platform VG ZO Brabant Stg. Netwerk Rondom www.netwerkrondom.nl Kids club cont. pers. Adriane van de Graaf 06-28382219 Ondersteuningspunt Lunetzorg cont. pers. Marian Smolenaers 06-43855070 Ook zijn er incidentele huurders zoals Jeugd en Jongerenkamp fotomiddagen, Piroc zomerkamp activiteiten
Bestuur Voorzitter/secretaris Cees Adams Tel. 040-2542971 E-mail: c.adams3upcmail.nl Penningmeester Pierre Dassen Tel. 040-2546999 Bankrek. IBAN NL86 INGB 0003683017 E-mail: pjdassen@onsbrabantnet.nl Bestuursleden Henry Kerssemakers Tel. werk 040-2382613 E-mail: h.kerssemakers@eindhoven.nl Maarten Haasnoot Tel. 040-2547094 E-mail: maarten_haasnoot@yahoo.com Eric Bots Tel. 040-2541527 E-mail: eric.bots@onsmail.nl
Op 10 juli 1981 is de Stichting Recreatie voor Geestelijk Gehandicapten (SRGG) opgericht. Aanleiding was een schenking van de toenmalige ETOS voor de bouw van een nieuwe accommodatie die het noodzakelijk maakte een rechtspersoon in het leven te  roepen. In 2009 is de naam van de stichting gewijzigd in het Struikske.   De Stichting stelt zich ten doel het in stand houden  van het gebouw "Het Struikske" alwaar al die activiteiten ontplooid kunnen worden die naar het oordeel van het bestuur der Stichting  nuttig en/of noodzakelijk zijn voor het welzijn van de doelgroep en het organiseren van vrijetijdsactiviteiten. De Stichting beoogt geen winst te behalen.
Sociëteit Het Struikske Struyckenstraat 10 5652 GM  Eindhoven Tel. 040-2518810
Sociëteit Het Struikske