Buro Slachtofferhulp bij Anti - Homogeweld

Als een man met anti - homogeweld te maken heeft gehad en hij wil daarover praten, dan kan hij terecht bij het Buro Slachtofferhulp. Het is mogelijk om - desgewenst anoniem- over deze ervaringen te praten. De medewerkers ondernemen niets zonder medeweten van het slachtoffer en zijn tot geheimhouding verplicht.

Ook vrouwen, die geconfronteerd worden met anti - lesbisch geweld, kunnen een beroep doen op Slachtofferhulp.

Op basis van een gesprek met het slachtoffer van anti - homogeweld wordt samen bekeken welke hulp het beste is. Deze hulp kan bestaan uit: informatie,advies, emotionele opvang en ondersteuning, bemiddeling bij schade, begeleiding naar politie, justitie of doorverwijzing naar hulpverleningsinstanties.

Adres- en Organisatiegegevens

Slachtofferhulp Nederland
Regio Zuidoost
Om de Toren 4
6191 KZ   Beek

T.0900-0101
T.         046-4203500
F.         046-4203509
E.        regio.zuidoost@slachtofferhulp.nl
W.        www.slachtofferhulp.nl

Activiteiten/doelstelling: Slachtofferhulp Nederland stelt zich ten doel de belangen te behartigen van slachtoffers van verkeersongevallen en misdrijven. Hiertoe worden slachtoffers begeleid en ondersteund door ervaren vrijwilligers op juridisch, praktisch en emotioneel gebied.

Openingstijden: weekdagen van 9.00 uur 17.00 uur.
Bereikbaarheid: Telefonisch 0900-0101

Bijzonderheden: Het Regiobureau is gevestigd te Beek. Alle correspondentie en telefoongesprekken verlopen via het Regiobureau.
Onder dit Regiobureau ressorteren acht bureaus, te weten te Maastricht, Heerlen, Roermond, Venlo, Helmond, Eindhoven, Oss en s Hertogenbosch.

De activiteiten van vrijwilligers richten zich in het bijzonder op het begeleiden en ondersteunen van cliënten, zowel juridisch, praktisch als emotioneel.

Informatie uit 'Het RoZe Circuit', een homo/lesbische wegwijzer voor Eindhoven en regio.
Laatst bijgewerkt op 20 augustus 2008.