Stichting Platform Homo/Lesbische

Emancipatie Eindhoven (Stg. PHLEE)


De 'Stichting Platform Homo/Lesbische Emancipatie Eindhoven' (hierna: Platform) is een overlegorgaan waarin vertegenwoordigers zitten van een aantal zelforganisaties van homo's en lesbische vrouwen.

Het Platform heeft in haar stichtingsstatuten een tweeledige doelstelling geformuleerd:

  1. Het ontwikkelen van beleid op het terrein van de homo/lesbische emancipatie in de ruimste zin van het woord, gevraagd door derden en ongevraagd;
  2. Het bevorderen en versterken van samenwerking tussen homo-organisaties onderling en tussen homo-organisaties en maatschappelijke instellingen.
In het platform werken thans de volgende organisaties samen: COC Eindhoven en regio, Stichting Outway, De Kringen afdeling Eindhoven en Gay Sportclub Kouros Eindhoven.

Bestuursleden:

Adres:
Stichting PHLEE
Habsburglaan 63
5616 HE Eindhoven

Telefoon:
(040) 25 50 999 (Hans Rooijackers, voorzitter + PR)

E-mail: rozecirc@dse.nl

Postbanknummer: 42.37.649.
Kamer van Koophandel-nummer: 17.11.43.71.

Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 25 augustus 2009.