Werkgroep ouders van homoseksuele jongeren

Wanneer ouders, die horen dat ze een homoseksuele zoon of dochter hebben, vragen hebben of hulp willen bij het accepteren hiervan, dan kunnen ze bij de werkgroep aankloppen.

De hulp die geboden wordt is er op gericht dat ouders (beter) kunnen omgaan met het gegeven dat hun zoon/dochter homo/lesbisch is. Dit onder andere door voorlichting, zodat vooroordelen weggenomen kunnen worden.

Maar ook kan gepraat worden over de emoties die opgeroepen worden bijvoorbeeld als er gewetensproblemen ontstaan vanwege geloofsopvattingen.

De opvang bestaat uit individuele gesprekken met de ouders. In de praktijk blijkt dit steeds de moeder te zijn.

De werkgroep maakt deel uit van de Stichting Landelijk Overleg Werkgroep Ouders van homoseksuele kinderen (SLOW).

Contactpersoon:
Mia van Gennip
Vuurvlinderstraat 52
5641 DN Eindhoven

Telefoon:
(040) 281.08.81.

Informatie uit 'Het RoZe Circuit', een homo/lesbische wegwijzer voor Eindhoven.
Laatst bijgewerkt op 7 september 1999..