Anti-homo/lesbisch geweld

Geweld... het komt overal voor. In de eigen woonomgeving, op het werk en bij het uitgaan. Verbaal en fysiek.

De laatste jaren wordt onze samenleving steeds weer opgeschrikt door wat we noemen 'Zinloos geweld'. Geweld gepleegd door een dader die het slachtoffer vaak totaal niet kende.

Een speciale vorm van zinloos geweld is die gericht tegen homoseksuele mannen of lesbische vrouwen. Het verschil is het feit dat de dader weet (of vermoedt) dat het slachtoffer homo/lesbisch is. Uit onderzoek blijkt dat een kwart van de slachtoffers de dader zelfs bij naam kent.

In 1987 is in Eindhoven door de gemeente onderzoek gedaan naar anti-homo/lesbisch geweld. In januari 1998 is weer een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat maar liefst drie van de tien homo's/lesbiënnes over anderhalf jaar gezien het slachtoffer zijn geweest van één of meerdere uitingen van anti-homo/lesbisch geweld. Deze kunnen variëren van (systematisch) pesten en schelden tot vernieling of diefstal van eigendommen, bedreiging met geweld en (zware) mishandeling.

De Regionale politie Brabant Zuid-0ost ontvangt veel te weinig meldingen of aangiftes.
Mocht je iets overkomen: GA NAAR DE POLITIE! Doe (eventueel anoniem) aangifte!
Telefonisch is er altijd een contactpersoon bereikbaar via het hoofdbureau aan de Mathildelaan. Vraag naar iemand van JZZ (Jeugd- en Zedenzaken): 0900 88 44.
Ook Bureau Slachtofferhulp, met een speciale anti-homogeweldsectie, kan je verder helpen. Telefoon: (040) 211.66.25.

Reacties op deze pagina's: rozecirc@dse.nl

Informatie uit 'Het RoZe Circuit', een homo/lesbische wegwijzer voor Eindhoven.
Laatst bijgewerkt op 9 februari 2005.