MENU  

klik hier voor de linkpagina

Adressen en informatie
Tarieven en richtlijnen
Namen zoeken - Indelingen - plattegronden

 

 

 

MONUMENTEN

R.K. BEGRAAFPLAATSEN

SINT PETRUS' STOEL EINDHOVEN

Oorlogsmonument

H. Antonius van Padua  (Fellenoord)

 

Renovatie in 2002

Voor velen is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan n.l. het renoveren van het oorlogsmonument op de begraafplaats aan de Boschdijk. Tijdens een groot bombardement in de tweede oorlog waren op 6 december 1942 (Sint Nicolaasdag) vele doden te betreuren. In 1954 werd op de plaats waar 42 parochianen van Fellenoord waren begraven een gedenkteken geplaatst ter herinnering aan die verschrikkelijke zondagmorgen in 1942. Na bijna 50 jaar was dit monument danig in verval geraakt.

Antoon Olijslagers was de grote animator, die het na jaren bedelen bij instanties, uiteindelijk gelukt is om bij het Stadsdeelkantoor en de gemeente Eindhoven de overtuiging en medewerking te krijgen voor herstel van dit monument dat van eminent belang is voor vele familieleden, kennissen en bewoners van dit stadsdeel. Nadat in 2001, op voorspraak van Stadsdeelkantoor Woensel–Zuid, van Mw. M. Schreurs, Wethouder Ruimtelijke Ordening, de toezegging kwam voor de grondige renovatie op kosten van de gemeente Eindhoven.

Begin 2002 werd het monument afgehaald voor herstel. In september was alles gereed en werd het monument in alle luister in hergebruik genomen. Veel familieleden, wijkbewoners en belangstellenden waren op woensdag 18 september 2002 getuige dat Mw. Schreurs en Antoon Olijslagers samen het monument in hergebruik stelden.

Een bataljon van Oud Commando’s Brabant Zuid–Oost gaf acte de présence. Twee tamboers van het Woensels Catharinagilde en een bazuinblazer van het Woensels Muziek Corps omlijsten het geheel met passende muziek.

De kinderen van catechesegroep St. Paulus zongen een stemmig lied en legden bloemen bij het monument. Tenslotte ook een woord van dank aan de fa. M. Heezen voor het gratis aanbrengen van de onderlaag van het pad naar het monument.

Originele tekst van het gedachtenisprentje uit 1942.

Op St. Nicolaasdag van 't jaar O.H. 1942 toen in de kerken van de stad de Hoogmis geëindigd was en in huiselijken kring 't feest van den Kindervriend door groot en klein gevierd werd, kwam plotseling over de stad 't woeste oorlogsgeweld. Van alle parochies werd de parochie van 'H. Antonius Fellenoord 't zwaarst getroffen. Vele huizen werden er verwoest en er waren 42 dooden te betreuren.

Voor zoover mogelijk zijn zij voorzien van de genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk, in de parochiekerk werd voor hen gezamenlijk de solemneele uitvaart gehouden en gezamenlijk rusten zij in één graf op de eereplaats van het parochieële kerkhof.

de namen van de slachtoffers zijn:

  1. Fr. Martinus Bakers. 2. Hendrik Bongaarts en

  3. Johanna Bongaarts- van den Broek, hun

      kinderen 4. Toosje Bongaarts,

  5. Greta Bongaarts, 6. Henk Bongaarts,

  7. Sjaak Bongaarts, 8. Willy Bongaarts,

  9. Mientje Bongaarts, 10. Joke Bongaarts

11. Hendrik Kemper (oom).

12. Adriana van den Broek- Hoppenbrouwers.

13. Henrica Buenen. 14. Toosje Hendrikx.

15. Willem van Luyk. 16. Johannes van Luyt.

17. Harrie van Melis.

18. Hendrikus van de Meulen.

19. Jan Derk Oderkerk.

20. Lambertus Raaymakers en

21. Maria Raaymakers- Elbers, hun kinderen

22. Annie Raaymakers, 23. Lies Raaymakers,

24. Gerry Raaymakers, 25. Tiny Raaymakers,

26. Bea Raaymakers.

27. Corry Smeets.

28. Harrie Vilé en 29. Maria Vilé- Hezemans, hun

      kinderen 30. Anny Vilé, 31. Jan Vilé.

32. Adrianus van de Voort en

33. Christina van de Voort- Meurs, hun kindje

34. Dirkje van de Voort.

35. Catharina Wiggers- van den Heuvel en haar

      kinderen 36. Claartje Wiggers,

37. Marietje Wiggers, 38. Antoon Wiggers.

39. Maria Zannetti- Smulders (weduwe).

40. Elisabeth de Zeeuw- Duitschman (weduwe) en

      haar dochter 41. Maria Verschueren- de Zeeuw.

42. Corry de Zeeuw.


Monument voor

DOODGEBOREN KINDEREN

H. Petrus

 

Op de locatie Kloosterdreef werd eind oktober 2002 een monument geplaatst voor doodgeboren kinderen.

Op Allerzielen (zaterdag 2-11-2002) werd dit monumentje door initiatiefneemster Mw. Francine Vugts-Hikspoors onthuld. Samen met Petra Habets en Jan Harweg hebben zij als werkgroep de gelden bijeengekregen voor het bronzen beeldje van ruim 1.20 meter hoogte dat vervaardigd is door het kunstenaars echtpaar Jean en Marianne Bremers uit Helvoirt. Ook onze commissie heeft haar bijdrage hieraan geleverd door de onderhoudsplicht voor dit monument op zich te nemen. De korte plechtigheid werd voorafgegaan met een gebedsviering voor Allerzielen op voornoemde begraafplaats waaraan door veel parochianen werd deelgenomen.


Engelbewaarder

St. Paulus, bij het vak van de kindergraven

 

 

Dit monument, opgericht juni 1927, is geschonken door de familie W. van Hapert.

Aan de voet van dit monument ligt de gedenksteen

ter herinnering aan twee jongens die op zondag

25 februari 1940 bij het spelen op het ijs van het Wilhelminakanaal in Best te water zijn geraakt en verdronken.

 

Tekst op de gedenksteen:

ter herinnering aan twee helden en vrienden

Jantje Roordink en Pietje Geene

1940

 

zijn schoolvrienden

 

 

Gedenkplaat Zusters van Liefde

H. Petrus

 

 

 

Aan de Kloosterdreef, langs de St.Petruskerk, stond vroeger het klooster van de Zusters van Liefde. Veel zusters uit dit klooster werden destijds begraven op de R.K. Begraafplaats H. Petrus. Kenmerkend waren de eenvoudige witte kruizen die op deze graven stonden. In 1969 werd op de plaats van dit klooster het woonzorgcentrum Kronehoef gebouwd. In de Mgr. Swinkelsstraat verrees een nieuw klooster voor de kleiner geworden gemeenschap. In de tachtiger jaren van de vorige eeuw werden alle graven van de zusters verzameld in een groot graf en kwam er deze gedenkplaat op te liggen. In 1998 is dit grote graf in zijn geheel opgegraven en overgebracht naar het moederklooster in Schijndel. Als eerbetoon aan deze kloostergemeenschap is, in opdracht van de  Commissie Begraafplaatsen, de gedenkplaat ingemetseld in een nis van de kerkhofmuur.

 
 
 
 

volgende

update: 07-10-2014