Met Potlood en Penseel
Begeleiding

Artistieke begeleiding.

[foto]

Met de portretgroep op donderdagmorgen als enige uitzondering, heeft elke groep een professioneel geschoolde kunstenaar als begeleider, zoals ook onze subsidiënt trouwens verlangt.

Dit houdt in dat u, naar uw eigen behoefte, verzekerd bent van ondersteuning t.a.v. bijvoorbeeld de keuze van uw onderwerp, de opzet van het werk, de te kiezen techniek, overgang naar een andere techniek, kleurgebruik etc. Of u nu een beginner bent of al over wat meer ervaring beschikt, is daarbij niet van belang: de begeleider helpt u op weg, moedigt u aan of kijkt over uw schouder mee, al naar gelang de fase van artistieke ontwikkeling waarin u zich bevindt.

Elke groep kan in overleg met de begeleider enige malen per jaar besluiten een model uit te nodigen om ervaring en vaardigheid op te doen in model- of portrettekenen of -schilderen. Ook zal de begeleider u soms attenderen op aantrekkelijke exposities of u aanmoedigen tot deelname aan onze jaarlijkse eigen tentoonstellingen of externe exposities en u daarbij raad kunnen geven bij de keuze van het in te zenden werk.[XHTML 1.0 icon]