Met Potlood en Penseel
Atelier

[foto]

Adres:
Wijkgebouw "de Lievendaal"
Lievendaalseweg 3
5652 SB Eindhoven
040-2518299


Ons eigen atelier biedt u de juiste werkomgeving om intensief bezig te zijn. U hebt er de beschikking over hulpmaterialen als tekentafels, ezels, schoonmaakmiddelen, etc.

Vanzelfsprekend betekent dat wel, dat u er medeverantwoordelijk voor bent het atelier, voor degenen die na u komen, in schone, werkbare staat achter te laten. We hebben huisregels m.b.t. het ateliergebruik, die u elders in deze brochure aantreft.

[foto]

[XHTML 1.0 icon]