Met Potlood en Penseel
Atelier

[foto]

Adres:
Wijkgebouw "de Lievendaal"
Lievendaalseweg 3
5652 SB Eindhoven
040-2518299


Ons eigen atelier biedt de juiste werkomgeving om intensief bezig te zijn. In het atelier is goed licht (geheel vernieuwd in 2017) en staan hulpmaterialen zoals tekentafels, ezels, schoonmaakmiddelen, etc.

Vanzelfsprekend betekent dat wel, dat we samen verantwoordelijk zijn voor het atelier: als lid kom je graag aan in een schoon en werkbaar atelier en dat wil zeggen dat ieder lid wordt geacht het atelier schoon en werkbaar achter te laten. In onze huis- of gedragsregels, die hieronder volgen, staat dit nader uitgewerkt evenals een paar andere aspecten.

[foto]

Gedragsregels ateliergebruik

 • Neem werken in principe mee naar huis
  Werken die gewoon thuis kunnen staan of kunnen worden opgeborgen dienen niet in het atelier achtergelaten te worden: het atelier is geen depot. Indien hier toch sprake van blijkt te zijn worden zulke werken na verloop van tijd door de atelier beheerder verwijderd.
 • Werken op daarvoor bestemde plekken achterlaten
  Indien een werk toch in het atelier wordt achtergelaten kan dat in de daarvoor bestemde vakken in het magazijn of droogkasten (voor aquarellen). Zijn de werken hiervoor te groot dan kunnen ze op de daarvoor bedoelde schappen in het atelier zelf worden geplaatst.
 • Achtergelaten werken voorzien van naam en dagdeel
  Werken die in het atelier blijven om te drogen of nog niet af zijn moeten op de achterzijde voorzien zijn van naam van de cursist en het dagdeel dat cursist gebruik maakt van het atelier.
 • Op last van de brandweer
  Plaats geen meubilair of iets dergelijks voor de blusmiddelen en meterkast en houd de vluchtwegen vrij!
 • Vluchtdeur op slot en geborgd?
  Controleer bij vertrek of de vluchtdeur op slot zit en de of de vergrendeling geborgd is met het kettinkje.
 • Spullen in atelier schoon achterlaten
  Houd tekentafels, ezels, (zit)meubilair, klaptafeltjes, spoelbak en vloer vrij van verf en houtskool: dit voorkomt dat volgende deelnemers geconfronteerd worden met onverwachte verfresten op hun kleding en handen.
 • Werkplek schoon achterlaten
  Om dezelfde reden als hierboven: controleer bij vertrek of uw werkplek, dus ook de vloer, vrij is van verf- en houtskoolresten. Zo niet, ruim deze op.
 • Spoelbak zoveel mogelijk sparen
  Verwijder verfresten van uw palet eerst zoveel mogelijk met papier (en dan in de afvalbak) en spoel niet alle verf af in de wasbak. Dit omdat verfproducten bindmiddel en kunststoffen bevatten die samenklonteren en al snel de afvoer verstoppen. Het is een enorm werk om de (afvoer van de) wasbak nadien weer schoon te krijgen!
 • Achterlaten tekentafels
  Zet tekentafels in een stand van ongeveer 45 graden weg, met de metalen strip omhoog.
 • Voorkom overbodig gesleep
  Sleep niet onnodig met de ezels en klaptafeltjes over de vloer maar til ze op, dit voor het behoud van de glijders en stabiliteit.
 • Wilt u materialen kwijt?
  Benader de atelierbeheerder als u materialen uit erfenis of door andere redenen heeft verkregen. Maar zadel alstublieft de vereniging er niet ongevraagd mee op waardoor er onvewacht materiaal in het atelier gaat zwerven.
 • Vergoeding koffie/thee/materiaal
  Vergeet niet de door u genuttigde koffie en/of thee te betalen. Heeft u papier uit de grote metalen ladekast gehaald voor eigen gebruik? Geen probleem maar ook daarvoor de bijdrage in het 'bakje' op de koffietafel achterlaten.


[XHTML 1.0 icon]