Met Potlood en Penseel
Activiteiten

[foto]

Overzicht van de activiteiten

De vereniging organiseert verschillende activiteiten zoals:

  • cursussen,
  • excursies,
  • buitenschilderdag(en) en
  • exposities.

Cursussen

Het bestuur probeert enkele malen per jaar een bijzondere cursus van meestal 4 dagdelen te organiseren. Het wil daarmee de leden de mogelijkheid bieden, als aanvulling op de wekelijkse bijeenkomst, speciale technieken te leren. Bijvoorbeeld: tekenen, portretschilderen, kleurenleer, compositie, perspectief en abstract schilderen.

Doordat we over een eigen atelier beschikken, kunnen de kosten voor deelname aan een dergelijke cursus relatief laag gehouden worden. Wel is de realisatie ervan gebonden aan een minimum aantal deelnemers van meestal 12.

Excursies

Jaarlijks organiseert de vereniging een kunstzinnig georiënteerde excursie. Een dergelijk uitstapje maakt deel uit van een breder activiteitenpakket,

Buitenschilderdag

Buiten schilderen is voor bijna iedereen een bijzondere ervaring: ruimte, licht, schaduw krijgen ineens een andere dimensie dan in de besloten omgeving van het atelier. Gezien de afhankelijkheid van de weersomstandigheden kan het geen vast programmapunt zijn.

Men kan in overleg tussen groep en begeleider afspreken één of meer bijeenkomsten in de vrije natuur in plaats van in het atelier te houden.

Het bestuur organiseert ter afsluiting of juist begin van het cursusjaar meestal in juni of september een buitenschilderdag. Afhankelijk van de belangstelling zal deze traditie gehandhaafd blijven.

Exposities

Tweemaal per jaar wordt een tentoonstelling van het werk van onze leden georganiseerd. Dit is één van de subsidievoorwaarden van de Gemeente Eindhoven.
We hebben meestal een grote en een kleine tentoonstelling. De kleine tentoonstelling omvat meestal het werk van één groep.

Volledigheidshalve zij vermeld, dat de door de vereniging afgesloten verzekeringen, geen dekking bieden voor verlies van of schade aan de tentoongestelde kunstwerken.[XHTML 1.0 icon]