Verhuizen:   Wat kost het huurders?

 Op basis van het NIBUD-onderzoek d.d. juli 2001 naar de feitelijke en benodigde verhuis- en herinrichtingskosten heeft de Woonbond berekend wat ้้n keer verhuizen de huurder gemiddeld kost. De totale kosten van een verhuizing waarbij de werkzaamheden worden uitbesteed zijn gemiddeld 6.885 euro. Als het schilderwerk van de vervangende woning in slechte staat verkeert en er een tuin is die moet worden (her-)ingericht, kost een verhuizing al gauw 10.151,97 euro. Bij de genoemde bedragen moeten de kosten van dubbele maandhuur, de (her)inrichting van. de tuin en de inschrijving voor een nieuwe woning nog worden opgeteld. De door het,NIBUD berekende kosten zijn vele malen hoger dan de vergoeding die de huurder daarvoor in de verschillende steden krijgt 

Een overzicht van de gemiddelde totale kosten treft u aan in Tabel 1

Het referentiekader, dat is gebaseerd op het onderzoek van het NIBUD, voorziet in vergoedingen op drie onderdelen:  

De categorie๋n slaan op de staat van het binnenschilder- en behangwerk van de woning, waar men naartoe verhuist. In categorie 1 is dat slechte staat, categorie 2 middelmatige staat en categorie 3 redelijke tot goede staat. Ook bij deze laatste categorie worden kosten gemaakt. De Woonbond gaat er namelijk vanuit dat de huurder altijd de gelegenheid moet krijgen het binnenschilder- en behangwerk naar eigen smaak te laten verrichten

 

Tabel 1: Referentiebedragen voor verschillende kostenposten

Staat van het schilderwerk vervangende woning:

Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

Verhuiskosten

€ 1.542  

€ 1.542 

€ 1.542   

Overige kosten

€ 79  

€ 79  

€ 79   

Vloer bedekking

€ 1.617  

€ 1.617  

€ 1.617   

Zonwering binnen aan ้้n zijde

pm    

pm     

pm    

Stoffering (gordijnen e.d.'

€ 569  

€ 570  

€ 569   

Behang- en schilderwerk binnen

€ 6.345  

€ 4.860  

€ 3.078   

Tot aal 1 verhul. en herinrichtingskosten

€ 10.152  

€ 8.668  

€ 6.885  

Indien van toepassing:

 

 

 

Kosten dubbele maandhuur

€ 330  

€ 329  

€ 329  

(Her)inrichting tuin

€ 545  

€ 645  

€ 545  

Inschrijfgeld woningaanbod systeem
en  kosten woonvergunning

pm    

pm     

pm   

 

Totaal  verhuis- en (herinrichtingskosten, Inclusief tuin en dubbele huur  

€  11.026 

€  9.541 

€ 7.759