Complexnr.             Hhvl 04039

Secretariaat:          H. Druckerstraat 15,

                            5652 RH Eindhoven

Telefoonnr.             040-291 02 05  maandag t/m vrijdag 

                             van 10.00 tot - 19.00 uur

E-mail:                     polynorm@dse.nl

Gironummer            7 36 10 97

Onderwerp: het voornemen tot sloop van Woonstichting Hhvl

                                                                                                                         25 Februari 2002

 Beste mensen,

 Voornemen tot vervroegde sloop en vervangende nieuwbouw

16 en 17 januari jl. heeft woonstichting Hhvl het voornemen tot sloop van de Polynormwoningen aan de bewoners kenbaar gemaakt. Hhvl laat weten dat de woningen eerder gesloopt gaan worden. Saneren en opknappen is veel te duur en leidt niet tot een echte verbetering van de huizen. 

De vraag rijst dan: Hoe ga je als bestuur en bewoners nu verder en hoe pakken we de zaak goed aan. Hiervoor hebben we twee onafhankelijke adviseurs in de arm genomen Eeltje Bangma van Loket W / Steunpunt Wonen en Paul Sebregts van de Nederlandse Woonbond. Wij begrijpen dat verschillende mensen boos zullen zijn, zich zorgen maken of ongerust zijn over het door Woonstichting Hhvl genomen besluit. In de onderhandelingen met de Woonstichting zal daaraan aandacht worden besteed.

 Wat kunt u van het bestuur wel en niet verwachten

Het bestuur heeft zich niet uitgesproken over de toekomst van de woningen. Het bestuur heeft enkel kritische vragen gesteld aan Woonstichting Hhvl en deskundigen en heeft zo bijgedragen aan de verduidelijking van de problemen. Zij heeft te onderzoeken mogelijkheden aangedragen om o.a. het asbestprobleem op te lossen. Dit alles na vragen van bewoners. 

Gemeente en corporatie hebben samen besloten om de woningen te slopen. Hierbij zijn bestuur en bewoners niet betrokken. Het bestuur vindt het niet zinvol om nog energie te steken in het vertragen of tegenwerken van sloop. We zijn het niet eens met werkwijze van Woonstichting Hhvl, maar tegenwerken is niet in het voordeel van de leefbaarheid van onze buurt.

Samen met belangstellende bewoners en de adviseurs wil het bestuur zich nu eerst gaan bezig houden met er voor te zorgen dat:

 

Uitnodiging voor belangstellende bewoners van de Polynormwoningen

Belangstellende bewoners worden van harte uitgenodigd om mee te werken aan de verdere ontwikkelingen rondom sloop en nieuwbouw. Als u hiervoor belangstelling heeft vult u dan vσσr 6 maart a.s. het aanmeldingsformulier in. U hoort dan zo spoedig mogelijk van ons. 

Mocht u opmerkingen willen maken of vragen willen stellen over het sociaal statuut of andere zaken dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken b.v. met de antwoordstrook.  

Voor bewoners die een andere weg willen kiezen zal gezorgd worden dat hen de weg gewezen wordt. 

 Met vriendelijke groet,

 Willem Oomen, Ben Nas, Marja Verhagen

   Aanmeldingsformulier bewoners Polynormwoningen

 Ik heb belangstelling om mee te werken aan de verdere ontwikkelingen wat betreft de sloop / nieuwbouw.

 Naam;………………………………………………………………………………………………………………….

Straat, Huisnummer;……………………………………………………………………………………………..

Telefoonnummer;………………………………………………………………………………………………….

E-mailadres;………………………………………………………………………………………………………….

 Datum;……………………………………………..

  

Inleveren op H. Druckerstraat 15 

 

!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Formulier voor opmerkingen, ideeλn en vragen  

 

Naam;…………………………………………………………………………………………………………………. 

Straat, Huisnummer;……………………………………………………………………………………………..

Telefoonnummer;………………………………………………………………………………………………….

E-mailadres;…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ik heb de volgende opmerkingen, ideeλn of vragen

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….………………

  

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Inleveren op H. Druckerstraat 15 of mailen naar polynorm@dse.nl

Bijlage: Informatie voor belangstellenden 

 Sociaal statuut bij sloop / vervangende nieuwbouw

Om u een indruk te geven, in een sociaal plan / sociaal statuut horen volgens ons afspraken gemaakt te worden over o.a.: 

Verschillende voorbeelden van sociale statuten zijn in het bezit van het bestuur.

 Inschakelen van Adviseurs.

Loket W / Steunpunt Wonen.

Eeltje Bangma van het Steunpunt Wonen adviseert bij de gang van zaken over sloop en nieuwbouw en alles wat daarmee te maken heeft . Dit houd o.a. in een goed verloop van de communicatie tussen bewoners , bestuur, Woningcorporatie en anderen gedurende het hele traject. Medewerkers van het Steunpunt Wonen hebben ervaring met projecten van sloop en vervangen de nieuwbouw.  

 Nederlandse Woonbond

Paul Sebregts van de Nederlandse Woonbond zal b.v. ondersteuning geven bij het komen tot een goed sociaal statuut. De Nederlandse Woonbond is de organisatie in Nederland die opkomt voor de belangen van huurders op landelijk, plaatselijk en individueel niveau. Adviseurs van de Woonbond hebben ervaring met o.a. sociale statuten bij sloop / vervangende nieuwbouw.