Eindhovens Dagblad
Artikel uit Eindhovens Dagblad van 26-02-2002

Bezorgde bewoners slaan handen ineen

Meerderheid bewoners tegen sloop Polynormwoningen

Door onze correspondent

EINDHOVEN - Ruim de helft van de bewoners van de Polynormwoningen in Lievendaal hebben zich uitgesproken tegen de sloop van hun huis door woningstichting Hertog Hendrik van Lotharingen (Hhvl). Dat is de uitkomst van een enquête die afgelopen weekend onder de bewoners van de 212 woningen is gehouden.

De enquête was een initiatief van verontruste bewoners die vonden dat de Bewonersvereniging Polynormwoningen hun belangen inzake de sloopplannen niet goed vertegenwoordigde. De uitkomst van het buurtonderzoek liet zien dat 115 van de 212 bewoners absoluut tegen sloop zijn, 59 bewoners vóór sloop, terwijl 39 bewoners (nog) geen voorkeur hebben laten weten. Hhvl is van plan de woningen over twee jaar te slopen. Naar aanleiding van het onderzoek en het uitblijven van acties tegen de sloop door de reguliere bewonersvereniging besloten bewoners gisteravond een Commissie Bezorgde Buurtbewoners Polynormwoningen (CBBP) op te richten. De eerste officiële daad van de commissie is het sturen van protestbrieven tegen de sloop naar burgemeester en wethouders van Eindhoven, Hhvl en het ministerie van VROM. Dak Woordvoerder A. van der Kruis van CBBP: 'De 115 mensen die hebben laten weten tegen de sloop te zijn, hebben ons tevens toestemming gegeven namens hen op te treden. Het besluit voor de sloop is buiten ons om door Hhvl genomen. Wij zijn gewoon voor een voldongen feit geplaatst. Wat Hhvl echter vergeet, is dat het wel om óns dak boven het hoofd gaat.' Van der Kruis zegt tevens dat Hhvl de aanwezigheid van asbest gebruikt om de sloop er door heen te drukken. 'Tot voor een half jaar heeft Hhvl steeds beweerd dat het aanwezige asbest geen enkel risico voor de bewoners betekent. En nu ze een reden voor sloop moeten hebben, is dat asbest ineens wel schadelijk voor de bewoners. Onbegrijpelijk.' De commissie stelt de bewoners van de Polynormwoningen deze week op de hoogte van de genomen stappen. Marja Verhagen van Bewonersvereniging Polynorm reageert verbaasd op de oprichting van de commissie. 'Ik vraag me af of dat in het belang van de bewoners is wat er nu gebeurt. Ik had liever gezien dat de bewoners gewacht hadden totdat wij met nadere informatie over de sloop waren gekomen. De bedoeling is dat die deze of volgende week bij de bewoners in de bus ligt.' Hhvl was gisteravond niet bereikbaar voor commentaar.

 
Copyright © 2004 Eindhovens Dagblad - alle rechten voorbehouden