Eindhovens Dagblad
Artikel uit Eindhovens Dagblad van 4-02-2004

Bewoners sloopwijken samen in actie tegen HhvL

Door ESTHER FRANSZ

Woensdag 4 februari, EINDHOVEN - Bewoners in het wijkvernieuwingsgebied Drents Dorp Noord lopen in hun contacten met woningstichting Hhvl tegen dezelfde problemen aan als bewoners van de even verderop gelegen polynormwoningen in Lievendaal. Ook zij verwijten de woningstichting een gebrekkige communicatie en een autoritaire houding. Bewonersorganisaties uit beide wijken denken nu over samenwerking en gezamenlijke acties.

Een en ander bleek gisteravond tijdens een bewonersavond van de Buurtvereniging Polynorm in gemeenschapshuis de Lievendaal, waar ook een delegatie uit Drents Dorp Noord op afgekomen was. M. Verhagen van de Buurtvereniging Polynorm uitte zaterdag in deze krant haar ongenoegen over de manier waarop Hhvl met de bewoners over het sociaal plan communiceert, waarbij ze de woningstichting een autoritaire houding die 'niet meer van deze tijd is' verweet.
Volgens S. Kalf van de werkgroep Drents Dorp Noord kent deze wijk dezelfde problemen. Zij stelde tijdens de bewonersavond dan ook voor om de koppen bij elkaar te steken. 'Wij hebben op 10 februari een gesprek met dezelfde rayonmanager van -Hhvl over ons sociaal plan. Afhankelijk van de uitkomst daarvan willen we kijken of we kunnen samen werken, want we hoeven het wiel niet twee keer uit te vinden.' Volgens planning worden zowel de polynormwoningen als de wijk Drents Dorp Noord eind 2005 gesloopt, waarbij het sociaal plan onder meer voorziet in de vergoeding die bewoners bij hun gedwongen verhuizing krijgen. Bewoners van beide wijken vinden het plan van Hhvl te mager en willen onderhandelen over aanpassingen. Volgens de woningstichting is in ieder geval bij de polynormwoningen geen overleg meer mogelijk.
Volgens Kalf is het niet de bedoeling om over een gezamenlijk sociaal plan te gaan onderhandelen, maar willen de bewonersorganisaties wel elkaar steunen en de acties coördineren. Daarbij wordt vooral gedacht aan ludieke acties als een emailbombardement naar de woningstichting.
Ook opperde Kalf gisteravond in de vergadering de mogelijkheid om de SP (Socialistische Partij) in te schakelen. Deze heeft anderhalve week geleden in Drents Dorp Noord de meningen van buurtbewoners over de sloop gepeild en zich in de raad tegen de sloopplannen uitgesproken.

Copyright © 2004 Eindhovens Dagblad - alle rechten voorbehouden