Artikel uit Eindhovens Dagblad van 21-05-2003

Huurders Polynormwoningen ontevreden

Plannen voor Lievendaal vallen slecht

Woensdag 21 mei, EINDHOVEN - Een groot aantal huurders van de Polynormwoningen in de Strijpse wijk Lievendaal verwijt verhuurder Hhvl slecht om te gaan met hun belangen bij de wijkvernieuwingsplannen. Na de sloop van hun woningen komen er volgens de bewoners te weinig huurwoningen terug.

Dat bleek gisteravond bij de presentatie van het voorlopige masterplan waar meer verwijten richting Hhvl te horen waren dan vragen over het gepresenteerde plan. De Eindhovense woningstichting wil de huidige 212 huurwoningen slopen en vervangen door hetzelfde aantal woningen en appartementen. De reden van de sloop is de aanwezigheid van asbest in de woningen en de te hoge sanerings- en renovatiekosten van de huizen. Hhvl wil medio 2005 starten met de uitvoering van de plannen.
De kritiek van de bewoners is met name gericht op het geringe aantal huurwoningen in de vernieuwde buurt waardoor maar weinig van de huidige bewoners kans hebben op een nieuw huis in hun oude buurt. Van de nieuwe woningen en appartementen is ruim veertig procent bestemd voor de verhuur. De overige zijn koopwoningen. De huur van de appartementen en de helft van de huurwoningen bedraagt volgens Hhvl maximaal 470 euro. De overige huurwoningen zitten in het duurdere segment.
Bijna honderd bewoners van de Polynormwoningen gebruikten de presentatie van het voorlopige masterplan voor de buurt om hun ongenoegen kenbaar te maken. 'Hhvl gaat alleen maar uit van het eigen belang, met ons wordt geen rekening gehouden', verwoordde een bewoner de gevoelens van velen. 'Voor ons hoeven de woningen niet gesloopt te worden, laat ons maar zitten. En als ik dan nog dat masterplan zie, word ik alleen maar in die gevoelens bevestigd.' Andere kritiek richt zich op het uitblijven van een sociaal plan. Dat zorgt voor veel onzekerheid bij de bewoners. In het sociaal plan worden zaken vastgelegd als een verhuiskostenvergoeding en terugkeergarantie.
M. Appelo van Hhvl reageerde op de kritiek door te zeggen dat Hhvl het niet iedereen naar de zin kan maken en dat er ook nooit is beloofd dat elke bewoner kon terugkeren in een nieuwe huurwoning.
Het gisteravond gepresenteerde masterplan voorziet in een nieuwe indeling van het gebied tussen de Johannes -Buyslaan, de Tilburgseweg West en de Van Vollenhovenstraat. Centraal in de buurt komt een groot plein met veel groen te liggen. Om het plein komen woningen en vier appartementengebouwen. Ook elders staan flats gepland. Langs de Johannes -Buyslaan worden hoge, smalle stadswoningen gebouwd.
Tijdens de presentatie benadrukte Hhvl dat het om een voorlopig masterplan ging. 'Het kan zijn dat er nog veranderingen worden aangebracht', aldus projectleider R. van Sprunder van Hhvl. 'In het stedebouwkundig plan worden de echte details ingevuld. Dat plan hopen we na de zomervakantie te presenteren.'

 

Copyright 2004 Eindhovens Dagblad - alle rechten voorbehouden