Eindhovens Dagblad

Artikel uit Eindhovens Dagblad van 04-09-2003

Vervangende nieuwbouw in Strijp

Plan voor Polynorm- buurt rond

Donderdag 4 september, EINDHOVEN - De bewoners van de Polynormbuurt in de Strijpse wijk Lievendaal kunnen vanaf vandaag tot en met 1 oktober hun mening kenbaar maken over de vervangende nieuwbouw in hun wijk. Het masterplan voor de nieuwbouw ligt gedurende de inspraaktermijn ter inzage op het Strijpse stadsdeelkantoor aan het Trudoplein. Op 18 september wordt om 20.00 uur een inloopavond in de nabijgelegen basisschool De Schakel gehouden.

De sloop van de 212 bestaande huurwoningen is volgens woningstichting Hertog Hendrik van Lotharingen noodzakelijk vanwege de aanwezigheid van asbest in de huizen. Sanering zou te duur zijn en ook voldoen de woningen niet meer aan de wooneisen van deze tijd, geeft Hhvl de noodzakelijkheid van de nieuwbouw aan. De woningstichting wil medio 2005 beginnen met de sloop van de huidige bebouwing en de bouw van ruim tweehonderd nieuwe woningen en appartementen.
Gezien de negatieve reacties tijdens de presentatie van het voorlopig masterplan eerder dit jaar kan de woningstichting de nodige bezwaren tegemoet zien. Zo vinden de bewoners dat er te weinig huurwoningen terugkomen in de nieuwe buurt. Van de nieuwe woningen en appartementen is ruim veertig procent bestemd voor verhuur. De overige zijn koopwoningen. De huur van de appartementen en de helft van de woningen bedraagt volgens Hhvl maximaal 470 euro. De andere huurwoningen hebben een hogere huur.
Het grootste bezwaar van de bewoners geldt het feit dat Hhvl slechts enkele tientallen goedkopere huurwoningen in de nieuwe buurt bouwt. Dat zal er volgens de bewoners toe leiden dat slechts weinigen van hen kunnen terugkeren in de buurt. Volgens Hhvl is de in het masterplan gehanteerde verhouding noodzakelijk om de nieuwbouw financieel haalbaar te maken.
De plannen van Hhvl voorzien in een nieuwe indeling van het gebied tussen de Johannes Buijslaan, Van Vollenhovenstraat, Pieter Stockmanslaan en Tilburgseweg-West. Centraal in de buurt komt een groot plein met veel groen. Om het plein komen woningen en vier appartementsgebouwen. Ook elders in de buurt staan flats gepland. Langs de Johannes Buijslaan worden hoge, smalle stadswoningen gebouwd.

 
Copyright 2004 Eindhovens Dagblad - alle rechten voorbehouden