Eindhovens Dagblad
Artikel uit Eindhovens Dagblad van 01-11-2003
 

Monumentencommissie wil aandenken bouwconstructie Horowitz

'Behoud enkele Polynormwoningen'

Door VANDA VAN DER KOOI

Zaterdag 1 november, EINDHOVEN - Van de te slopen Polynormwoningen in de Eindhovense wijk Lievendaal moeten er een of meerdere huizen worden behouden, stelt de Eindhovense monumentencommissie. Zij beschouwt de wijk in stadsdeel Strijp als een bijzonder voorbeeld van wederopbouwarchitectuur.

Woonstichting Hertog Hendrik van Lotharingen (Hhvl) was tot nu toe van plan om in 2005 te starten met de sloop van alle 212 Polynormwoningen in Lievendaal. Er zit asbest in en sanering zou teveel kosten. 'Maar de woningen hebben een bijzondere geschiedenis en bouwwijze. We moeten er een paar laten staan, bij wijze van eerbetoon', vindt buurtbewoonster Marja Verhagen.
De Polynormwoningen zijn in 1951 uit de grond gestampt voor Philipswerknemers. Daarbij is een nieuwe snelle bouwconstructie gebruikt, waarbij een stalen frame werd gebruikt. Deze methode is ontwikkeld door professor Alexandre Horowitz, bekend als uitvinder van de Philishave.
Verhagen heeft nu de steun van de monumentencommissie gevraagd en gekregen. De commissie vindt de Polynormwoningen een bijzonder voorbeeld van wederopbouwarchitectuur in Eindhoven, en wil dat een huis of een blokje woningen behouden blijft. Of dat ook daadwerkelijk gaat lukken, moet de komende tijd blijken.
'We zullen eigenaar Hhvl op de hoogte stellen van onze wens, en het college van B en W vragen terughoudend te zijn met het afgeven van een sloopvergunning', aldus voorzitter B. van Veelen. 'Daarnaast vragen we de Stichting Wederopbouw om gegevens over de buurt te verzamelen, en te onderzoeken of een deel van de wijk eventueel kan worden behouden.'
Marja Verhagen is blij met de positieve reactie. 'Al zal ik nu wel Hhvl over me heen krijgen.' Tot nu toe wilde de woningstichting niet meedenken over haar idee om een klein deel van de wijk te behouden. Hoewel Verhagen secretaris is van de buurtvereniging, is haar actie voor behoud van enkele woningen een persoonlijk initiatief.
'Bij de bewoners leeft het niet zo. Maar dat komt ook doordat we het idee als vereniging niet aan hen hebben voorgelegd. We willen geen valse verwachtingen wekken.' Dat laatste is nog steeds een zorg van Verhagen. 'Er wonen hier oudere bewoners die het verschrikkelijk vinden dat ze door de sloop weg moeten. Maar zij moeten niet verwachten dat ze alsnog hun huurhuis kunnen houden, zelfs als het lukt om een of een paar woningen te behouden.'

 
Eindhovens Dagblad | 01-11-2003 | Eindhoven

Copyright 2003 Eindhovens Dagblad - alle rechten voorbehouden