Artikel uit Eindhovens Dagblad van 19-12-2002

SHE na uitspraak Tweede Kamer:

'Meer geld bij gedwongen verhuizing'

Donderdag 19 december, EINDHOVEN - Nu de Tweede Kamer heeft uitgesproken dat huurders voor een gedwongen verhuizing minimaal 5.000 euro moeten krijgen, kunnen de Eindhovense corporaties niet minder bieden. Dat stelt althans voorzitter E. Brongers van de Stichting Huurdersbelangen Eindhoven (SHE).

De SHE wil dat de woningcorporaties in alle Eindhovense sloopwijken een algemeen sociaal plan gaan hanteren. Een jaar geleden ging zij nog uit van een basisvergoeding van 4.545 euro. Maar de corporaties vonden dit teveel, zij willen alleen een deel van de verhuis- en inrichtingskosten vergoeden. De corporaties hebben gisterochtend hun eindbod bepaald, maar willen dit pas bekendmaken nadat ze het met de SHE hebben besproken.
Brongers van de SHE voelt zich gesterkt door de Tweede Kamer. Een overgrote meerderheid van de kamerleden gaf eergisteren aan dat er in de toekomst een minimumvergoeding van 5.000 euro moet komen. 'We hebben dus het gelijk aan onze kant', stelt Brongers. 'De corporaties kunnen het nu niet meer maken om lager te gaan zitten. Anders zal er een storm van protest opsteken onder de huurders.'
De woningcorporaties hebben al eerder gesteld dat een nieuw sociaal plan niet zal gelden voor de wijken waar al afspraken over een sociaal plan zijn gemaakt: Lakerlopen, de Barrier en de Kruidenbuurt. Opvallend is dat alleen het sociaal plan van woningstichting Trudo in de Kruidenbuurt in de buurt komt van het bedrag dat de Tweede Kamer juist acht. De vergoeding varieert van 1.466 tot 4.398 euro.
Bewoners van andere sloopwijken krijgen veel minder. In de polynormwoningen van Hhvl in Lievendaal - die vanwege asbest plat moeten - krijgen mensen nu ruim 2.500 euro. De bewonersorganisatie hier onderhandelt nog over een hogere vergoeding. In het sociaal plan voor de Barrier staat dat huurders 2.500 euro krijgen van Hhvl, en als zij terugkeren in de buurt nog eens duizend euro. 'Dit is het enige punt waarop we het niet eens zijn met Hhvl', aldus bewonersvoorzitter T. van Hapert. 'Nu ik dit hoor van de Tweede Kamer, wil ik gaan uitzoeken in hoeverre dat plan bindend is.'
De huurders van de 311 te slopen panden in Lakerlopen hebben circa 2.682 euro gekregen van SWS. 'Deze bewoners zijn zwaar gepakt', aldus Brongers. 'Nu de Tweede Kamer deze uitspraak heeft gedaan, kunnen we er voor deze buurten misschien toch nog meer uit slepen.'
'We hebben ons een oor aan laten naaien', concludeert ook bestuurslid J. Hartog van de Stichting Wijk- en Huurdersbelangen Lakerlopen. Maar hij heeft niet het idee dat er alsnog een hogere vergoeding in zit, althans voor de mensen uit de 311 woningen, die al verhuisd zijn. 'Zij hebben getekend voor de plannen, en hebben daarmee ook de verhuisvergoeding geaccepteerd.'
Copyright 2004 Eindhovens Dagblad - alle rechten voorbehouden