Artikel uit Eindhovens Dagblad van 29-01-2002

Bewoners Holstraat en Benoitstraat niet langer uitgesloten

Huurgewenning ook bij incidentele sloop

EINDHOVEN - De nieuwe huurgewenningsbijdrage van de gemeente Eindhoven wordt uitgebreid. Voortaan kunnen alle Eindhovense minima die door sloop naar een duurdere woning moeten verhuizen, aanspraak maken op geldelijke steun.

De huurgewenningsregeling had het Eindhovense college van B en W aanvankelijk alleen opgezet voor de twaalf wijken die de komende tien jaar worden vernieuwd, zoals Lakerlopen en de Kruidenbuurt. Dit leidde tot kritiek bij de behandeling van het collegevoorstel in de gemeenteraad van december. De CDA- en PvdA-raadsleden vonden dat ook bewoners die de dupe worden van sloop in andere wijken recht hebben op huurgewenning. Onder deze 'incidentele' sloop vallen onder meer de afbraakplannen voor de Holstraat en de Benoitstraat in de Bennekel en de Polynormwoningen in Lievendaal. Wethouder R. Bun (CDA, Volkshuisvesting) heeft de huurgewenningsregeling nu zo uitgebreid dat deze geldt voor bewoners in alle wijken. Enige voorwaarde is dat het om sloopplannen gaat die door het college zijn goedgekeurd. De huurgewenning is alleen bedoeld voor Eindhovenaren met een minimuminkomen, als aanvulling op hun huursubsidie. Zij kunnen huurgewenning aanvragen als zij door sloopplannen naar een veel duurdere huurwoning moeten verhuizen. De huurgewenning geldt niet voor de tijdelijke wisselwoning, alleen voor de definitieve woning waar mensen naar toe verhuizen. De hoogte is maximaal vijftien euro per maand en wordt over een periode van vijf jaar afgebouwd. Doordat het gemeentelijke voorstel nog maar net is afgerond, is er op dit moment nog geen enkele Eindhovenaar die huurgewenning krijgt. Dit ondanks het feit dat sommige bewoners uit bijvoorbeeld Lakerlopen en de Holstraat en de Benoitstraat vorig jaar al hebben moeten wijken voor sloop. Als zij aan de voorwaarden voldoen, dan kunnen zij met terugwerkende kracht huurgewenning aanvragen. Hiervoor moeten huurders aankloppen bij hun eigen woningstichting. De woningcorporaties zullen de beoordeling van deze aanvragen koppelen aan de jaarlijkse vaststelling van de huursubsidie-uitkering. Dit gebeurt in de maanden mei en juni.

Copyright 2004 Eindhovens Dagblad - alle rechten voorbehouden