Artikel uit Eindhovens Dagblad van 30-01-2004

Verzoek van buurtvereniging om sloop woningen afgewezen

Waarschijnlijk toch geluidswal bij Tilburgseweg

Door ESTHER FRANSZ

Vrijdag 30 januari, EINDHOVEN - Er komt naar alle waarschijnlijkheid toch een geluidswal bij de Tilburgseweg aan de kant van de Elburglaan in Eindhoven, waar nu de polynormwoningen staan. De gemeenteraad heeft toegezegd daar financiering voor te zoeken. Het verzoek van M. Verhagen van buurtvereniging Polynorm om bij sloop enkele polynormwoningen te behouden, is door het college van B en W afgewezen.

Bij de sloop van de polynormwoningen eind 2005 en de daaropvolgende nieuwbouw staat een geluidswal bij de Tilburgseweg niet op de planning. Bij nieuwbouw aan de andere kant van de weg is dat wel het geval. Volgens M. van Dootingh van D66 ontstaat het verschil doordat de nieuwbouw aan de kant van Drents Dorp plaatsvindt op wat nu nog sportvelden zijn.
'In Drents Dorp geldt daarom dadelijk een geluidsnorm van 55 decibel, want daar stond nog niks. Aan de andere kant gaat het om vervangende nieuwbouw, en daarvoor geldt volgens de Nederlandse wet een geluidsnorm van 65 decibel.' Van Dootingh vindt een dergelijk verschil aan bewoners niet uit te leggen. 'Vergeet niet dat het weliswaar om een verschil van tien decibel gaat, maar dat dit voor de gevoelswaarde tien keer zo veel geluid is.'
Haar voorstel om aan de kant van de polynormwoningen straks toch een geluidswal te bouwen, heeft de raad nu min of meer overgenomen. 'Er is namelijk geen geld voor. Deze plek is daarom op de prioriteitenlijst gezet, met de afspraak dat er geld voor gezocht gaat worden. En omdat de woningen waarschijnlijk pas over twee jaar opgeleverd worden, is daar nog voldoende tijd voor.'

Monument

De sloop van de polynormwoningen zal eind 2005 geen enkele woning als monument blijven staan, ondanks een verzoek hiertoe van M. Verhagen van de buurtvereniging Polynorm en een positief advies van de Eindhovense monumentencommissie in november. Deze stelde toen dat de wijk in het stadsdeel Strijp geldt als 'een bijzonder voorbeeld van wederopbouwarchitectuur'.
Het college houdt echter vast aan het Masterplan voor de wijk, waarin aandacht wordt geschonken aan de bijzondere geschiedenis van de woningen, maar ook geconcludeerd wordt dat 'de woningen vanwege asbestproblemen en afmetingen niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd'. Het college wil zich wel inspannen om de wederopbouwperiode in de nieuwe wijk zichtbaar te maken, waarbij gedacht wordt aan het in het masterplan genoemde 'behoud van het stalen frame' van de huizen.

Copyright 2004 Eindhovens Dagblad - alle rechten voorbehouden