Regio Eindhoven
Werk begint bij Tilburgseweg West
Polynormbuurt: sloop tot zomer

Vrijdag 28 oktober 2005 - EINDHOVEN Ė De sloop van de Polynormbuurt in Eindhoven die volgende week begint, zal naar verwachting tot medio 2006 duren. De 212 woningen worden niet allemaal ineens maar in fasen gesloopt.

Het werk begint bij de huizen aan de Tilburgseweg West en schuift steeds verder op naar het westen. Als laatste komt de Van Vollenhovenstraat aan de beurt.

Dit maakte Woonbedrijf (SWS-Hhvl) gisteren bekend tijdens een een informatieavond voor de bewoners van de wijk Lievendaal over de gang van zaken rond de sloop. De te slopen buurt wordt begrensd door de Tilburgseweg West, de Johannes Buyslaan, de Van Vollenhovenstraat en de Pieter Stockmansstraat.

Omdat in de woningen veel asbest is verwerkt, moet de sloop zorgvuldig worden voorbereid. De asbestverwijdering wordt volgens een door de gemeente goedgekeurd saneringsplan uitgevoerd door het in sloop-, grondwerk en milieutechniek gespecialiseerde bedrijf Gebr. Van Zundert uit Rijswijk.

Eerst wordt onderduk gecreŽerd in de woningen zodat onderdelen die asbest bevatten kunnen worden verwijderd zonder dat er gevaar is dat het asbest zich verspreidt. Pas daarna wordt de woning verder afgebroken en het puin gescheiden afgevoerd. Het sloopterrein wordt met bouwhekken afgeschermd.

Bewoners en omwonenden kunnen voor nadere informatie terecht bij W. van den Heuvel van Woonbedrijf (2434343). Vanaf medio november is wekelijks en spreekuur in de bouwkeet op het terrein.

Eindhovens Dagblad | 28-10-2005 | Regio Eindhoven
Copyright © 2005 Eindhovens Dagblad - alle rechten voorbehouden