Secretariaat:           H. Druckerstraat 15,   5652 RH Eindhoven telefoonnr.  040-291 02 05
 
E-mail:   polynorm@dse.nl
  Web-sitehttp://polynorm.dse.nl gironumer   7 36 10 97

 Februari 2002

Geachte bewoners,

 Tegengaan van sloop; een gelopen race

Wij willen u geen rad voor ogen draaien; naar onze informatie is de sloop van de Polynormwoningen niet definitief tegen te houden.  Of  een deel van de woningen behouden kan worden als cultureel- of industrieelerfgoed moet uitgezocht worden. Wie vindt het leuk om dat te doen?

Bent u  het met legen handen staan  beu?

Het is meer dan van de gekke dat Hhvl bewoners hun huis en sociale verbanden afneemt door sloop van de woningen en er  niets tegenoverstelt. Er is (nog) geen terugkeergarantie voor wie dat wil. Bewoners die naar elders moeten verhuizen hebben ook geen idee waar ze terechtkomen. Om over de lage vergoeding voor verhuizen en herinrichten nog maar te zwijgen. Voor 2500 Euro koop je niet eens vloerbedekking. Helemaal onverteerbaar is het dat Hhvl deze situatie nu al meer dan een jaar laat voortbestaan. Vragen, praten en gewoon boos worden helpen niet. Tijd dus voor andere actie. Laat ons horen wat u vindt dat er moet gebeuren!

 Meldt ook Hhvl uw grieven!

Laat niet alleen ons maar ook Hhvl uw ongenoegen weten. Hhvl denkt dat u alles prima vindt, omdat er bij hun geen klachten binnenkomen. 

Praten over nieuwbouw zonder perspectief: Een mooie façade

Wij weten niet hoe u er over denkt, maar het door Hhvl houden van bijeenkomsten voor bewoners over nieuwbouwplannen zonder terugkeergarantie of perspectief voor de bewoners is enkel mooi voor de buitenwereld. 

 Kom ons versterken! 

Als klein bestuur en door onze drukke werkzaamheden kunnen wij niet alles zelf doen. Uw hulp is dus hard nodig, omdat anders (belangrijke) dingen blijven liggen. Om een aantal zaken voor elkaar te krijgen zijn voldoende mensen nodig. Wie van u steekt een handje toe? H. Druckerstraat 15 / v. Volenhovenstraat 25  040-2910205. Ook mensen gevraagd die enquêteformulieren en Polynormkrantjes willen maken en rondbrengen.

 Nieuwe bewoners

Wij wensen alle nieuwe bewoners een goede stek toe in onze buurt, ook al is deze van tijdelijk aard. 

 Huurbescherming, stok achter de deur?

Wat huurbescherming voor de Polynormbewoners wel en niet kan betekenen moet verder uitgezocht worden. Daar kunnen wij hulp bij gebruiken. Huurbescherming geldt enkel voor bewoners met een huurcontract voor onbeperkte duur

 Nieuw Verhuursysteem. Allemaal (her)inschrijven!

U kunt (nog steeds) zelf naar een andere woning zoeken. Ondertussen is er in Eindhoven een andere manier van verhuren van kracht. Dit betekent ook dat uw woonjaren niet meer van belang zijn. Er zijn echter overgangsregelingen van kracht, die er voorzorgen dat uw woonjaren omgezet worden in extra inschrijftijd. Er staat nergens zwart op wit dat de woonduur van bewoners uit woningen die gesloopt worden automatisch omgezet wordt in inschrijftijd. Wij raden u aan om u tijdig (opnieuw) in te schrijven. In de informatiebrochure die Hhvl u heeft toegestuurd kunt u hierover meer lezen. Bij Hhvl moet u zich vóór voor 31 maart (her)inschrijven. Bij andere corporaties kunnen andere richtlijnen gelden. Informeer daar tijdig.

 27 maart Voorjaarsoverleg Buurtvereniging en Hhvl

Gezocht bewoners die  mee willen doen aan het voorbereiden en voeren van overleg met Hhvl in het voorjaarsoverleg van 27 maart. Tijdens het voorjaarsoverleg worden zaken besproken die voor de Polynormbewoners van belang zijn. Op de agenda staan de volgende onderwerpen: mededelingen, Huurbeleid 2003, Technische werkzaamheden, onderhoud en beheer 2003, Actiepunten vorige vergadering, Agendapunten Buurtvereniging. Laat ons horen wat wij Hhvl nog meer dienen voor te leggen.

 Verhogingen van de huur

Ons verzoek aan de huurcommissie om de huur te bevriezen of te verlagen is vorig jaar niet toegekend en zal ook voor dit jaar door de huurcommissie niet toegekend worden. Huurverlaging kan enkel bij de huurcommissie aangevraagd worden als de woning ernstige gebreken heeft, die Hhvl niet wenst op te lossen. Wat ons betreft is het  te gek voor woorden dat Hhvl de huur van sloopwoningen niet bevriest.

Sociaal plan

voor bewoners met huurcontract voor onbeperkte duur.

In een sociaal plan worden zaken geregeld zoals: herhuisvesting, diensten, leefbaarheid, vergoedingen, spijtoptanten, geschillenregeling, hardheidsclausule, huurbevriezing, huurgewenning, ingangsdatum sociaal statuut. Bestuur buurtvereniging, CBBP en adviseur Nederlandse Woonbond hebben nog geen overeenstemming met Hhvl over het sociaal plan. Bewoners wordt in onze ogen te weinig perspectief geboden. We zullen opnieuw met Hhvl om tafel moeten. Vindt u een goed sociaal statuut belangrijk kom ons dan bij dit overleg versterken.

€Voorlopige vergoedingsregeling

voor bewoners met een huurcontract voor onbeperkte duur.

Op dit moment is er enkel een voorlopige vergoedingsregeling van kracht. Bewoners die nu verhuizen ontvangen 2.500 Euro en 50% van de dagwaarde van een aantal eigen veranderingen in de woning. U kunt het schrijven van Hhvl aan u hierover nalezen. Hhvl wil deze bedragen ook in het sociaal statuut vastleggen. Deze vergoedingen zijn echter een schijntje van de te maken kosten bij een gedwongen verhuizing. Dit is ook de landelijke politiek op gevallen. Eind vorig jaar is daarom een motie van Groen Links aangenomen.

Motie Tweede Kamer m.b.t. vergoeding bij gedwongen verhuizing.

voor bewoners met huurcontract voor onbeperkte duur.

In een aangenomen motie van Groen Links door de Tweede Kamer is sprake dat bewoners bij een gedwongen verhuizing ten minste 5000,- Euro (11.018 Gulden) zouden moeten krijgen. Dit betekent allerminst dat een verhuiskostenvergoeding van 5000 Euro nu ongeschonden uit de strijd komt. De kans is groot dat het meer dan de 2.500 Euro wordt die Hhvl bewoners wil bieden. Het bestuur van de Buurtvereniging heeft minister Kamp een pittige brief geschreven, om hem te helpen bij zijn keuze. Via het Platform Bewonersorganisaties Hhvl heeft het bestuur verder zijn bijdrage geleverd door het stellen van vragen, het actief deel nemen aan bijeenkomsten en debatten.

Ontwikkelingen van de verhuiskostenvergoedingen en sociaal plan in Eindhoven . Laat ons horen wat u vindt

voor bewoners met een huurcontract voor onbeperkte duur. In het stedelijk­­overleg loopt de discussie of 4084 Euro (9.000 Gulden) verhuis- en herinrichtingskosten op een akkoord van de sloopbuurten kan rekenen. Wij kunnen hiermee instemmen indien minimaal 4084 Euro vergoeding wordt gegeven bij een gedwongen verhuizing. Dit is alvast meer dan de huidige 2.500 Euro van Hhvl. En op deze wijze kunnen we rustig de landelijke ontwikkelingen afwachten. Laat ons horen wat u vindt. 

Leefbaarheid

Mensen laten we er samen de schouders onder zetten om onze buurt leefbaar te houden. Houd uw voortuintjes enigszins bij en mik afval niet in de gangpaden. De achterpaden zijn van Hhvl en die ruimt de troep  echt niet direct op.  

Zoeken  van een andere woning

U heeft nog steeds de mogelijkheid om zelf  op zoek te gaan naar een andere woning als u dat wenst.  U kunt hiervoor de kantoren van de verschillende woningcorporaties of hun websites bezoeken. Op teletekst pagina 700 van RTL 4 staan ook de vrijkomende woningen van Hhvl en SWS.

 Woning zoeken op internet en geen computer (met internet)?

Hebt u geen computer (met internet) Loopt u dan gerust eens binnen in de kenniswijkhoek in ‘Oes Hoes’ Koenraadlaan 98. Aan het gebruik van de computers en internet zijn geen kosten verbonden. Ook  zijn hier tijdens de inloop-uren altijd mensen aanwezig die u op weg kunnen helpen bij het zoeken van een woning op internet. Binnenkort veranderen de tijden van de vrije inloop mogelijk: informeert u even bij Oes Hoes wanneer de kenniswijkhoek open is.

 Geeft u goede afspraken met Hhvl aan ons door?

U kunt zo met uw resultaat /ervaring mogelijk andere bewoners van dienst zijn.

Kijken in de keuken bij andere sloop- nieuwbouwprojecten

Bestuursleden van de buurtvereniging hebben meegedaan aan: de LSA-praktijkdag herstructurering in Maastricht; de Brabant manifestatie van het PON, met workshops rond herstructurering; het bezoek aan  de Barrier samen met CBBP.

Deze bezoeken  hebben ons geleerd dat het ook heel anders kan dan de aanpak van Hhvl in de Polynorm

Polynorm web-site  http://polynorm.dse.nl

Sinterklaasfeest in de Lievendaal

Het Sinterklaasfeest in de Lievendaal was een groot succes. Met  rond de 55 kinderen en z’n 70 ouders was het een geweldig feest. Foto’s  en tekeningen van deze dag vindt u op de website van het Wijkoverleg  http://lievendaal.dse.nl. Het wijkoverleg Lievendaal wordt gevormd door meer bewonersorganisaties uit Lievendaal uit de koop- en huurwoningen samen met Politie, Stadsdeelkantoor en Loket W. Het wijkoverleg houdt zich bezig met zaken die voor de hele wijk Lievendaal van belang zijn. Het uitnodigen van Sinterklaas is hiervan een voorbeeld. Ook u kunt aan deze activiteiten meedoen, door u bij ons of bij de bij de voorzitter Toon Hüskens  (Peckiuslaan 33) van het wijkoverleg aan te melden.

 Vergaderruimte van Vollenhovenstraat 25

Wijkoverleg Lievendaal en de daarbij aangesloten bewonersorganisaties in Lievendaal  hebben van Hhvl een eigen vergaderruimte gekregen in de van Vollenhovenstraat.  Hierover hoort u nog meer.  

 

 

Bewoners gevraagd  voor meeorganiseren Koninginnedag

Het wijkoverleg Lievendaal wil dit jaar weer een gezellige Koninginnedag organiseren voor jong en oud in Lievendaal. Vindt u het leuk om hieraan mee te doen laat dit ons of de voorzitter van het wijkoverleg weten, dan krijgt u bericht  van het wijkoverleg.

  Met vriendelijke groet,  Marja Verhagen

Secretaris Buurtvereniging Polynorm

H. Druckerstraat 15 / v. Vollenhovenstraat 25