Activiteiten van de Buurtvereniging Polynorm

 

Tot nu toe heeft het relatief klein maar actief bestuur steeds zaken na elkaar opgepakt, waardoor is er veel werk verzet.

In de praktijk doet het bestuur van de Buurtvereniging haar werk voor alle bewoners in zoverre dit betrekking heeft op de woning en woonomgeving. De mening van bewoners wordt via een schrijven of op openbare bewonersvergaderingen gevraagd. Alle bewoners krijgen dezelfde informatie, via Polynormkrantjes, brieven, flyers ed.

Leden wordt voordeel aangeboden bij o.a. festiviteiten.

Bestuursleden zijn betrokken bij overleg met o.a.; de Woonstichting, het Wijkoverleg Lievendaal (gemeentelijke diensten (op stadsdeel niveau), welzijnsinstellingen , politie en bewoners uit andere buurten in Lievendaal), het Stadsdeelkantoor, de Stadsdeelcommissie, het StrijpWeb en Digistein, het Platform Bewonersorganisaties Hhvl, de Provinciale vergaderingen van de Nederlandse Woonbond.

Wat heeft  tot nu toe  zoal de aandacht gehad:

Activiteiten in de Woning, Woonomgeving:

 

Activiteiten van activiteitencommissie:

 

*Toelichting bij het asbest in de Polynormwoningen

Aangekomen in 2002 is er heel wat aan de hand. De toenemende verpaupering baart zorgen. En de corporatie heeft de bewoners in januari 2002 laten weten de woningen binnen 2 jaar te slopen in plaats van over 10 jaar. Het asbest in nagenoeg alle wanden van de woningen speelt daarbij een grote rol. Woonstichting Hertog Hendrik van Lotharingen (Hhvl) vindt dat de problemen met renovatie niet doeltreffend opgelost kunnen worden. Dus een industrieel monument zal gaan sneuvelen!

Het bestuur van de Buurtvereniging Polynorm heeft enkel kritische vragen gesteld over het asbest aan de Woonstichting en deskundigen. Zij wenste duidelijkheid en heeft zich nergens uitgesproken over de toekomst van de woningen. Bestuur en de bewoners zijn niet bij deze beslissing tot sloop betrokken geweest.

Als bewoners niet klussen aan wanden waar het asbesthoudend materiaal in zit is er niets aan de hand. Daar staat tegenover dat bij klussen aan de asbesthoudende wanden asbestvezels kunnen vrijkomen. Om de risico's bij klussen aan de wanden zo klein mogelijk te maken moeten bewoners de handleiding 'klussen in een Polynormwoning' gebruiken. Ook zijn bewoners strafbaar als zij door (het laten) klussen aan de asbesthoudende wanden anderen in gevaar brengen. Daarnaast kunnen bewoners klusjesmannen en vrijwilligers niet vragen om voor hun klussen te doen waarbij asbesthoudende wanden betrokken zijn, omdat de Arbo-wet dit verbiedt.

 

Voor alle onrust en onzekerheid die de sloop van de woningen met zich meebrengt heeft het bestuur alle begrip en deze dient aandacht te krijgen in de onderhandelingen met de verhuurder. Het is nodig dat bewoners zicht krijgen op het feit of zij kunnen terugkeren in de nieuwbouw als ze dat willen. Ook dienen bewoners die naar elders gaan verhuizen te weten of  zij een andere woning naar wens kunnen krijgen. Dus als men dat wil; een zelfde soort woning (met tuin en of garage), in een vergelijkbare buurt voor een vergelijkbare huur. Doormiddel van een goed sociaal statuut dient er inzicht te komen in o.a.: rechten en plichten;  vergoedingen voor verhuizen, herinrichten en zelf aangebrachte veranderingen. Aandacht voor bewoners die al lang in een Polynormwoning wonen. Verschillende mensen vinden het heel erg dat ze een woning moeten gaan missen die een deel van hun leven is. Mensen met kinderen moeten de mogelijkheid krijgen om in de buurt van de School te kunnen blijven wonen. Ook belangstelling voor families die dicht bij elkaar willen blijven wonen is nodig. Er dient advies en eventueel hulp geregeld te worden voor bewoners die op zien tegen het werk dat het verhuizen en het herinrichten van een woning met zich meebrengt.

 

Desondanks acht het bestuur van de Buurtvereniging het niet zinvol om de sloop te vertragen of tegen te houden. De Polynormwoningen dragen het stempel sloop en dat heeft binnen korte tijd grote gevolgen voor de reeds fragiele leefbaarheid in de buurt. Dit verschijnsel is goed te zien in andere te slopen buurten. Naast alle onzekerheid zeggen bewoners ook dat de situatie nieuwe kansen voor hen zelf en de buurt betekenen.

 

Het is daarom zaak om samen met belangstellende bewoners de toekomst in te gaan met een kritische blik naar de planontwikkeling van Woonstichting Hhvl. Zaken als sociale cohesie en plannen die de buurtgedachte ondersteunen zijn enkele zaken die als meetlat tegen de toekomstplannen gehouden moeten worden, kortom de Buurtvereniging is springlevend en probeert met de nieuwe ontwikkelingen mee te sturen en te corrigeren om uiteindelijk een betere wijk door te laten leven.