BEGELEIDINGSGROEP
VOOR NABESTAANDEN NA ZELFDODING.

Voor jongeren is er de eigen homepage met de titel: " "Waarom?"
man op bank

Hoe moet ik dit verwerken?
Wanneer je iemand die veel voor je betekende door zelfdoding
hebt verloren, voel je je vaak erg alleen.
Gevoelens van pijn, verdriet, onmacht, schuld en kwaadheid
kunnen boven komen, soms ook nog jaren later.

Vragen als
"Hoe heeft dit zo kunnen gebeuren en wat had ik kunnen doen om
dit tegen te houden of had iemand het kunnen voorkomen?"
Hoe en waarom moet dit mij/ons overkomen? Hoe moet ik dit een
plek geven in mijn leven? Wat is nu nog de zin van mijn leven?
Hoe krijg ik alles op een rijtje en hoe ga ik door met mijn eigen
leven? Ik durf er eigenlijk met niemand over te praten.
Ik voel me in de steek gelaten en toch wil ik anderen er niet mee
belasten."

Ervaringen delen in een groep
Wanneer u over deze verwarrende gedachten en gevoelens met
anderen wilt praten, dan kan dat in de verwerkingsgroep voor
nabestaanden. Het uitwisselen en delen van ervaringen
gebeurt onder deskundige begeleiding en is gericht op het
verwerken van het verlies en het vinden van een begaanbare weg.

Aan het einde van de groepsbijeenkomsten wordt door de
begeleiders met u besproken wat de volgende stap kan zijn in het
verwerkingsproces.

Kennismakingsgesprek
Voorafgaand aan deelname is er een kennismakingsgesprek
met de begeleiders van de groep.
Dit gesprek kan ook adviserend van aard zijn.

Aantal bijeenkomsten
Deze verwerkingsgroep voor nabestaanden na zelfdoding
start één maal per jaar.
De eerstvolgende groep is in voorbereiding
Men komt tien keer bij elkaar
op vrijdag van 10:00 uur tot 12:30 uur in het pand
"De Kroon", Kronehoefstraat 21 te Eindhoven.

Eigen bijdrage
Er wordt van de deelnemers een eigen bijdrage gevraagd van
€ 150,00. Mocht dit bedrag voor u bezwaarlijk zijn, dan kan
een regeling worden getroffen.

Informatie, advies en aanmelding
De groep wordt begeleid door twee professionele begeleiders:
    > mevrouw Anka Steinfort, maatschappelijk werker en
       rouw therapeute,
    > de heer Roel Hekking, geestelijk verzorger.

Beiden hebben ruime ervaring in het begeleiden van mensen die
een groot verlies te verwerken kregen.

Overweegt u deelname aan de groep of wilt u een advies,
neem dan contact op met:

Roel Hekking,   Tel. 06 10769154; roel@hekking-essentie.nl of
Anka Steinfort, Tel. 06 23920103;ankasteinfort@gmail.com

De begeleidingsgroep voor nabestaanden  is een initiatief van de Stichting Nabestaanden na Zelfdoding Eindhoven, in samenwerking met de GGzE, het Maatschappelijk Werk, het Zelfhulpnetwerk Zuidoost Brabant, de PKN e.a.


---- Digitale Stad Eindhoven ----
De Stichting Nabestaanden Na Zelfdoding Eindhoven maakt voor haar homepage
graag gebruik van de kostenloze gastvrijheid
van "Digitale Stad Eindhoven"

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 6 juli 2017


Email: roel@hekkking-essentie.nl, webmaster homepage Nabestaanden.