………………Het is mogelijk dat de vermelde data niet juist zijn. Mocht dit het geval zijn en u bent er

…………...zeker van, laat het mij dan alstublieft weten via: m.luengotarrero@chello.nl

……………….

………………… FEESTEN EN MENSEN

…………

…………

…………

…………

…………

…………...

…………...

…………...

…………...

…………...

…………...

…………...

…………...

…………..Spaanse jongeren. Feest in Centro Español aan het einde van de jaren 70.

…………..

…………..De familie Torres Santiago uit Galicië ging terug naar Spanje in het.begin

…………. van de jaren 1980. Hier op de foto samen met Agustín "El Torero" en Isabel.

…………...

……………Afscheid van de familie Castro Córdoba vanwege hun terugkeer naar Spanje begin 1980.

…………..

…………..Deze foto is ingebracht door Miguel Carvajal, een van de mensen die Manuel …………..Estraviz Castro persoonlijk goed kende. Dit is het commentaar dat Miguel bij deze …………..foto gaf:

…………."Manuel Estraviz Castro begon als een gewone arbeider bij Philips, maar als geen …………..ander streed hij ervoor dat onze Spaanse kolonie een eigen centrum zou krijgen, …………..waar we bij elkaar konden komen en activiteiten konden organiseren. Uiteindelijk …………..kreeg hij het ook voor elkaar. Met zijn hulp kregen we ook een eigen nieuwsbrief …………..die op speciale gelegenheden uitkwam. Maar hij wilde meer doen voor onze Kolonie …………..en besloot de benodigde papieren te halen. Hij voltooide de opleiding …………..maatschappelijk werker en vond een baan bij de Stichting Buitenlandse …………..Werknemers. Als maatschappelijk werker was hij van grote betekenis voor de …………..Spaanse kolonie. Later werd hij door de Spaanse overheid gevraagd om leiding te …………..geven aan het Oficina Laboral (Arbeidsbureau) in Eindhoven en daar gaf hij graag …………..gehoor aan. Deze kameraad die we ons allemaal herinneren, besloot op 27 maart …………..1980 met zijn gezin terug te keren naar Spanje. Zijn vertrek betekende een groot …………..verlies voor de Spaanse kolonie, een verlies dat we nooit meer te boven zijn …………..gekomen. We willen hem van hieruit hartelijk danken voor al het werk dat hij voor …………..de Spaanse kolonie gedaan heeft: GRACIAS."

…………..Dit is het commentaar van Miguel Carvajal. Ik zou daar nog aan toe willen voegen …………..dat niemand het belang van Castro’s werk voor de Kolonie in twijfel zal trekken, …………..want we weten allemaal dat de Spaanse overheid hem heeft onderscheiden met de …………..Medaille van Emigratie. Persoonlijk leerde ik hem kennen in 1976 en hij vertrok in …………..1980, maar dat was lang genoeg om te zien dat hij een bijzonder mens was. Een …………..echte vriend voor degenen die hem hun vriendschap aanboden, zeer geïnteresseerd …………..in het jeugdwerk en eigenlijk in alles waarmee de Spaanse kolonie in Eindhoven te …………..helpen was. Al zijn vrije tijd stak hij in het werk voor de Spanjaarden, voor de …………..jongeren, de vrouwen en de kinderen. Kortom: voor de hele kolonie. Ik denk dat ik …………..hem altijd zal blijven herinneren als: de ernstige, maar meest vrolijke man van de …………..wereld. Want zo noemden mijn vrienden en ik hem soms. Castro heeft ons laten zien …………..wat je moet doen om onze identiteit te behouden en te koesteren. Ik herhaal de …………..woorden van Miguel dat er na Castro niemand meer in de Spaanse kolonie in …………..Eindhoven is geweest die beter wist hoe je het roer van dat schip stevig in handen …………..houdt. Het schip met de naam Colonia Española, dat de laatste tijd rechtstreeks op …………..de ondergang lijkt af te stevenen. MALT

…………..

……………Groep Spaanse migranten op bezoek bij het Evoluon.

…………...

……………Rocio en Hans, een van de eerste Spaans-Nederlandse koppels in de jaren '70.

……………Het kindje is Dani Rodríguez González.

…………...

……………Pater Jaime( 1990) tijdens een doopplechtigheid in de kapel van het

……………Franciscanessenklooster aan de Koenraadlaan in Drents Dorp (Strijp).

…………….

…………….Pater Jaime( 1990), tijdens een doophandeling in de kapel van de nonnenklooster in de

…………… Koenraadlaan uit Drenst Dorp (Strijp).

…………...

……………Doopplechtigheid van een in Eindhoven geboren Spaans kind.

……………

…………….Spaanse familie en vrienden tijdens een doopfeest, bij de ingang van de

…………… Trudokerk in Strijp.

…………...

……………Op elk Spaans familiefeest was Pater Jaime de eregast.

…………...

…………..Op deze twee foto's is de familie Hernández Calvo te zien tijdens het vieren van Kerstavond 1988,

…………. samen met Alfredo (midden op de foto). Alfredo en het kind Alberto (links op de foto) zijn niet meer

…………. onder ons, maar we zullen hen nooit vergeten.

…………...

…………...

…………..Spaanse families tijdens het vieren van de oudejaaravond van 1972.

…………..

…………..Spanjaarden tijdens een feest aan het begin van de jaren '80.

……………….

……………….Spaanse kinderen op het schoolplein (eind jaren ’70).

……………….

…………... Opname van een familiefeest ergens in de jaren ‘70. De meeste personen op deze foto

…………… zijn afkomstig uit het dorp Eljas in de provincie Cáceres.

………………

………………Deze foto's zijn van de familie Payo Sánchez afkomstig uit Eljas in de provincie Cáceres. Eljas

…………..ligt op de grens met Portugal en is heel bekend in Spanje vanwege de smokkelhandel tijdens en

…………..na de Spaanse burgeroorlog. Maar ook vanwege het karakteristieke dialect dat er gesproken wordt.

………………

………………

…………..Foto van de familie van Vicente Estévez Ramos uit Eljas. Vicente

…………..arriveerde in maart 1963 in Nederland. Twee jaar later, in 1965,

…………..kwam zijn vrouw Angeles Moralejo Baquero en op 4 januari 1969

…………..voegden ook hun kinderen zich bij hen. Daarmee waren ze een van

…………..de eerste voltallige gezinnen in Eindhoven. Deze foto is in 1970

…………..gemaakt en we zien Vicente met zijn vrouw, hun dochtertje Lola, links

…………..achter zijn moeder Emilio (Lili), dan Alejandro (Jany) en voor zijn vader

…………..Francisco (Chan). Chan woont nu evenals zijn ouders in Spanje, de rest

…………..van de familie woont nog in Eindhoven.

………………

…………..Op deze foto’s van 2 maart 1988 zien we Vicente tijdens zijn 25-jarig dienstjubileum bij PHILIPS.

………………

…………..De familie Estévez Moralejo tijdens de receptie ter ere van het 25-jarig dienstjubileum van

…………..Vicente bij Philips. Van links naar rechts zien we: Lola Estevez Moralejo (echtgenote van

…………..Gonzalo), Nelly Rovers en haar twee dochters Carina en Alicia. Daarna zien we Chan, gevolgd

…………..door zijn ouders. Naast zijn vader zit Jany, daarnaast Gonzalo Castaño Pancho en op het einde

…………..van de rij Lili, de echtgenoot van Nelly Rovers. De kleinste baby heet Angela, dochter van

…………..Gonzalo en Lola. Zij was toen tien maanden.

……………….

…………..Op deze foto van dezelfde receptie zien we de broers Jany en Lili.

…………..Tussen hen in zit Gonzalo Castaño Pancho, echtgenoot van Lola.

………………

………….. In de jaren ‘70 reden de Spanjaarden met eigen auto naar Spanje. Met het

…………...hele gezin in een oude, gammele auto, volgepakt met bagage. Op deze.foto

…………...zie je de in Tilburg wonende familie Valle Hernández op weg naar hun dorp.

………………

…………...Als u een foto op een van deze pagina's wilt plaatsen, stuurt u deze dan naar:

…………...m.luengotarrero@chello.nl Ik zou het op prijs stellen als u in een apart briefje

…………...wat vertelt over de foto.

…………..