.. Het is mogelijk dat de vermelde data niet juist zijn. Mocht dit het geval zijn en u bent

er zeker van, laat het mij dan alstublieft weten via: m.luengotarrero@chello.nl

.

..

...Groep Spaanse gepensioneerden tijdens een excursie door Nederland. 2001

..Spaanse vrouwen uit Eindhoven en andere plaatsen in Nederland bij een activiteit die

..georganiseerd werd door F.A.E.E.H.

..

..Spaanse vrouwen tijdens de boven genoemde activiteit.

..

.Deze foto werd gemaakt bij Círculo Español uit Strijp. Hier zien we francisco

...Castro ( Kiko) met Manuela Prieto (links) en Herminia Pulido.

..

..Gepensioneerden tijdens een vergadering bij het Spaanse Centrum.

..

..Hier zien we een andere groep gepensioneerden tijdens een verjaardagfeest.

..

..De groep samen op de foto met een andere Spaanse wereldberoemde figuur:

.de Spaanse gitaar.

..

..Nog een foto van hetzelfde feest.

..

..4 foto's van gepensioneerden tijdens een ontmoetingfeest bij het Spaanse Centrum.

..

..

..

..

.. Groep foto voor het Spaanse Centrum uit Eindhoven aan de Hugo de Grootplein in Strijp.

..

..Weer een foto uit een van de vele excursies die het bestuur van Hogar del Pensionista

..organiseert elke jaar.

..

..Dit is het eerste foto van deze página, maar hier is vergroot.

...

. Als u een foto op een van deze pagina's wilt plaatsen, stuur u deze dan naar: m.luengotarrero@chello.nl

...Ik zou het op prijs stellen als u in een apart briefje wat vertelt over de foto.

..