……………….

……………….

…………...De Extremeense opa Felicano Sánchez brengt zijn kleindochter naar school in 1977.

……………….

………………In 1976 moest de driejarige José María Dominguez opgenomen worden in het

…………..Catharinaziekenhuis in Eindhoven.

……………….

……………..Het toeval wilde dat tegelijkertijd het jongetje Juan Montes Pontela

…………..opgenomen werd. Als je de foto bekijkt, dan lijken ze het er goed vanaf

…………..gebracht te hebben. Bovendien werden ze goede vriendjes en dat zijn ze

…………..tot vandaag de dag nog steeds. Op de foto zien we Juan met zijn ouders

…………..en José Marí met zijn moeder

……………….

……………….Foto genomen in het Círculo tijdens een dansavond. Hier zien we

…………...Francisco Castro (Kiko) uit León met de Extremeñas Manuela Prieto

…………...uit Galisteo en Herminía Pulido uit Carcaboso.

……………….

……………..Communie van José María Domínguez in 1981. Na de plechtigheid bij de ingang

…………..van de kerk met vrienden en familieleden.

……………….

……………. Er was ook tijd om even op de motor van een van de genodigden te klimmen.

……………….

……………….De vader José María Domínguez haalt een paar apen uit de kooi.

……………….

……………….Spanjaarden tijdens een feest in het Círculo Español van Strijp (1985).

………………

………………Foto van de huwelijksverbintenis tussen de Spaanse Verónica

…………..Sánchez en de Nederlandse Rudy Lukken.

………………

………………Eva Sánchez met het kind Daníel Rodríguez in 1979 bij het verlaten

…………..van de kerk in Lievendaal.

……………….

……………….Drie Spaanstalige jongeren op het terras van Motel Eindhoven in 1979:

//////////////////de Andalusiër Ramón Pérez (links), de Extremeen Esteban González (boven)

…………..en de Chileen Patricio Martínez, beter bekend onder de Spanjaarden als ‘Pato’.

…………..*************************************************

…………...De volgende zeven foto’s werden gemaakt in 1996 in het Centro Español te

…………...Eindhoven. Het was het afscheidsfeest van José María Dóminguez Fuentes die

…………...had besloten definitief naar Spanje terug te keren om als beroeps deel uit te

…………...gaan maken van de Spaanse krijgsmacht. Zijn vele goede vrienden en familieleden

…………...bezorgden hem een onvergetelijk afscheidsfeest.

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….Dit is José met zijn zus en ouders.

……………….

……………….En hier is hij tussen zijn twee vrienden, de gebroeders Carvajal Ortega.

……………….

……………….Onvergetelijke momenten tijdens die avond en nacht in 1996.

……………….

……………….Nog een opname van die magische nacht vol vreugde en verdriet.

……………….

……………..Diploma-uitreiking van de cursus "Emigrantes en Gezondheid". De cursus was

…………..een initiatief van het Centro Español te Eindhoven, de FAEEH en de stichting

…………..‘Tierra Larga’ en vond plaats in de loop van het jaar 1997. Links op de foto zien

…………...we Lucía Lameiro, indertijd voorzitster van de Federatie van Verenigingen voor

…………..Spaanse Migranten in Nederland, Iginia Fuentes en nog twee dames wier namen

…………..mij niet bekend zijn.

……………….

……………….Enkele dames die deelnamen aan de cursus.

……………….

……………..Excursie naar Brugge, georganiseerd door de Vrouwengroep

…………..van het Centro Español te Eindhoven (1994).

………...********************************************************************

……………..Onderstaande foto’s werden gemaakt tijdens het 25-jarig dienstjubileum bij

…………..Philips van Mevr. Mari Kemkach. Het feest begon met een rondleiding door

…………..het bedrijf, gevolgd door een diner en het dansen van de Sevillanas.

……………….

……………….

……………….

……………….

………………

………………Spaanse meisjes fleurden het feest op door de Sevillanas te dansen.

………………

……………… Mirian Dominguez (links) en Raquel Martínez dansen de Sevillanas.

…………...

…………. Als u een foto op een van deze pagina's wilt plaatsen, stuurt u deze dan naar: m.luengotarrero@chello.nl

………...Ik zou het op prijs stellen als u in een apart briefje wat vertelt over de foto.

…………..