PHILIPS KOERIER

December van 1963

Albert van Dijken

Kerstfeest in de Peel

.Spaanse herinneringen aan thuis

Voor het eerst van hun leven zullen ze met Kerstmis niet thuis .zijn: José González Gil .(27) uit .Trujillo, Anastasio Pedrosa .(28) .uit. Madrid .en Juan Parra Capilla (23) uit Morón de la Frontera.

Zij .zullen .Kerstmis .1963 vieren. in het winterse. Neder- land, ver .van hun .vaderland, het. zonnige .Spanje. Maar wanneer aan de vooravond van het kerstfeest de bronzen kerkklokken. haar. klanken .zullen .uitstrooien. .over. de Brabantse .en .Limburgse. Peel zullen. hun gedachten en herinneringen vér zijn. Ze zullen. over grenzen en bergen heen wegzweven naar .huis, naar vader .en moeder, naar vrouw en kinderen of naar hun verloofde.

In .Trujillo, .bij .Marína, de vrouw van José González Gil heeft de .postbode .een .brief uit Nederland gebracht; de brief van José voor haar en de kleintjes: Pipi van vier en José. van .twee. Vanavond, .wanneer .ze er allemaal zijn, zal Marína hem voorlezen. Misschien zal ze bij het lezen van de laatste woorden een traan wegpinken: 'Flink zijn, Marina, .tot. ziens .Pipi, .tot. ziens .ook. José.' Vader .en moeder zullen er dan zijn, in de in de hoek van de kamer zal .het .kribje .in. de .kerststal staan. Er zal feest zijn en wanneer .tegen ..middernacht. de .klokken .beginnen.. te beieren, .zullen ze naar de kerk gaan: Marina in Trujillo, José vele honderden. kilometers van haar. vandaan naar de. kloosterkerkje .van. paters .in .Sevenum. .Straks .zal José. teruggaan .naar Spanje. Dan hoopt hij genoeg geld te. hebben ..verdient .om .een.. eigen ..huisje.. te .kopen. Daarvoor. is. hij naar. Nederland .gekomen, .waar hij nu werkt bij Technische bedrijven van Philips te Eindhoven. José is vroeger metselaar geweest; .terug bij zin Marina, Pipi en .José zal .hij weer .de troffel met specie opnemen om .te gaan bouwen, niet alleen aan zijn eigen huis, maar ook aan zijn en hun verdere toekomst.

Ook .Anastasio..Pedrosa .zal ze vanavond missen: vrouw Mercedes, .de. kerstsfeer .van. het .Iberische land en de lichtjes .van Madrid. Hij zal alléén zijn met zijn vrienden, alléén. met .zijn .herinneringen. .Misschien .dat hij in zijn Nederlandse thuis .te Venray zal .wegzinken. in weemoe- dig. mijmeren .over de. jaren. die hij doorbracht onder de zon van Andalusië,. in de .donkere .gangen van de kolen- mijn in zijn geboorteplaats Bermes en op de Madrileense bouwsteigers. Zijn handen die eens kool dolven en .bouw- stenen .metselden,. monteren nu kerstboomgarnituren in het Philipsbedrijf te. Oss. .Anastasio's kerstfeest zal ver- schillen. van .dat .in. voorgaande. jaren. .'Dan .waren .we allemaal. thuis, .dan. vierden we feest rond de kerststal,' vertelde. hij. 'Op. Oudejaarsavond trokken we in Madrid naar .Puerta .del Sol. Wanneer de klok twaalf sloeg, aten we .bij .elke slag een druif; zo is de traditie in Spanje. Op het .feest. van .Driekoningen kregen we geschenken; die hadden de Wijzen uit oosten meegebracht.'

Anastasio. .zal .dit.. jaar. niet .samen. met .Mercedes .bij de .stal .staan, .hij .zal .ook. geen .druiven .gaan .eten .op Puerta .del .Sol .en Caspar, Melchior en Balthasar zullen geen geschenken voor hem behoeven mee te brengen. De jonge Spanjaar zal niet thuis zijn; dit jaar voor het eerst.

Hij .zal. het .feest. van .vrede..vieren..in .de stilte van het Peelland.

Ook .in .het huis. van .vader .en moeder .Parra Capilla in de .stadje .Morón ..de la. Frontera zal op kerstavond een stoel .onbezet ..blijven;. de stoel .van .hun .zoon Juan. Hij zal ..vanavond ..in ..Horst-América ...zijn, ..een .dorpje bij Venlo,.. waarvan.. hij tot ..enige.. maanden .geleden nooit heeft geweten dat het bestond. .Samen .met zijn.vrienden zal .hij bij .de.. kerststal ..staan en .het felle ritme .van de flamenco zal de. lucht rond hun .huis vullen. Zijn vriende-lijke. ogen .schitteren. onder. de .zwarte .kuif, .waneer hij erover .spreekt: .'Na .het avond eten. gingen. we naar de kerk .en. na .de dienst .kwamen we weer bij elkaar bij de stal. ..Dan. .zongen ..we ..kerstliedjes ..en.. dansten, ..dan bracht .moeder. de. noga. op .tafel én de. banketkransjes én de .marsepein.' Nee, ..Juan zal .dit .jaar niet van proe-ven, hij .zal ook .niet. naar.de .veelhoeve .van ..zijn ..aan-staande.schoonvader. gaan. .Misschien. dat Juan .bij .de kruidenier .in .het .dorp .een .pakje .noga zal kopen, wan-neer.. hij. .terugkomt. van ..zijn. werk.. in .de .Apparaten-fabriek .te Eindhoven. .Maar.hij zal. ánders smaken dan de noga van moeder.

In ..de. .woonoorden .van ..Someren. .en ..Sevenum, ..van Horst-América .en Venraay.zullen. jonge Spanjaarden op de avond. van .de .24ste .december .bij elkaar .komen.om samen .het ..feest. van. Kerstmis .te .vieren. ..Misschien zullen .ze radio.afstemmen .op Barcelona.of Madrid, mis-schien .Hilversum.. Het. .zal. .weinig .uitmaken, .want .de taal .die. spreekt. uit de kerstliedjes, de .taal .van vrede, wordt overal in de wereld verstaan.

Jose González Gil.

 Anastasio Pedrosa

 Juan Parra Capilla

Terug