PHILIPS KOERIER

Zaterdag 19 oktober 1963

Albert van Dijken

Nieuwe groep Spaanse arbeiders

Honderd en zeventig mannen naar Philips.

Van achter de Pyreneeën zijn verleden week opnieuw Spanjaarden naar ons land gekomen om er bij Philips .Eindhoven .te gaan werken. Honderd. en zeventig .bruingebrande jongemannen .stapten .donderdagavond, na .een reis .van drie volle dagen, bij het grensstation .Roosendaal .uit .de trein, om van .hieruit per bus .de tocht naar de .woonoorden te..Sevennum,. Horst-America en Venray .voort.te .zetten. De .mannen zijn afkomstig uit drie landstreken: de Castilliaanse hoogvlakten in het hart van Spanje,. het ruige, imponerende berglandschap van Extremadura en het zonnige Andalusië.

We leunen tegen de kantinewand in het woonoord Horst-America, waar het .geroezemoes van tientallen stemmen opklinkt tussen het geluid ..van ..stotende .biljartballen. .Stemmen ..van ..knapen .met levendige, .bruine .ogen en een schrandere lach: Andalusiërs uit de streek rond .Sevilla, .de .stad .van .Carmen, .Figaro .en Don Juan. Levendige, joyeuze lieden die de Arabische zegswijze "Het leven is veel korter dan de dood" zeer goed kennen.

Dit .Andalusië .is .het .rijk .van .de .tokkelklanken .der .gitaren .en de felle, .Arabisch ..geïnspireerde ..flamenco's. .De .bewoners .van dit. .landschap .zijn. .uitbundig ..en ..vrolijk.. van .aard.. 's Avonds spelen .de. mannen .graag .een partijtje op .het groene laken. Trots zijn. ze .erop .dat .de .oudste .van. de .bijna .driehonderd Spaanse arena's .waar ..men .stieren .bevecht, .in .Sevilla .staat. Reeds .van 1700 .af.. 't. Is .ook. de. vaderstad .van .de .grote. stierenvechters Joselito en Juan Belmonte.

Koffers pakken:

Enige. maanden..geleden. hebben. ze. zicht. .opgegeven.. voor werk. in het hun onbekende Nederland. Ze togen naar Madrid, Cáceres. of. Sevilla, .waar .functionarissen. .van .Philips ..hun vertelden.. wat. ze. zouden. gaan. verdienen,. wat. voor .werk hen te wachtte en waar ze zouden worden gehuisvest.

Vorige .week pakten .ze hun kofers: Juan José, Rodríguez, Fenán- dez, Antonio, .Pedro, Patricio, .Lorenzo .en .al die anderen, om de lange .reis .van meer dan twee duizend kilometer te maken. Onder hen zijn mijnwerkers en studenten, schilders en kelners, schoenma-kers .en .tuinlieden; mannen .die ervaring .hebben met machines en anderen die de dag op de akker hebben doorgebracht.

' 't Zal wel wennen '

Uit de. zonnige sfeer .van het zuiden, met andere levensgewoonten en een ander. levensritme,. heeft de .23-jarige .Bodrilla .Bayón. uit Sevilla .de .grote .stap .naar .Nederland gwaagd. Vertrouwend op zijn .jeugd, zijn .goede wil en zijn handen. Thuis heeft hij koffers en tassen .gemaakt. Hij. wil graag wat méér verdienen. Daarvoor ziet hij in .Nederland .mogenlijkheden.'Ik wil een.jaar of vier in het bui-tenland .werken,. geld .sparen .en. dan trouwen,' verzekert ons de sympathieke Spanjaard, die in zijn vrije tijd graag voetbalt.

Zijn stadgenoot, de monteur Rodríguez García (27), zit diep in zijn jaskraag weggedoken, bij de oliekachel. Hoe hij het Hollandse kli-maat .vindt? .'Brrrr!,' .is. zijn .antwoord..'Maar 't. zal wel wennen.' voegt hij er aan toe.

Fernández .López. García .(24). uit .El Campillo in Huelva heeft in Zuid-Spanje drie jaar in de kopermijn 'La mina Río Tinto' gewerkt. 'Ik .wil .wel. iets .eens .iets. anders .gaan doen.. Dorpsgenoten die reeds. in .Holland..werken,.hebben me geschreven dat het er goed en prettig is. 'Daarom ben ik naar hier gekomen,' vertelt hij.

 

 

 

Geen avonturiers

Onder. de.Castiliaansen. hemel heeft de 25-jarige José Martín Fu-entes. uit .Casavieja. in de. provincie Avila een kudde schapen ge-hoed, dag in, dag uit, jaar in, jaar uit. Zijn moeder en broer wonen er. nog. José wil..graag een vak leren en geld verdienen. Avontuur zit er bij hem .niet bij. Met landgenoten .deelt hij .lief en leed in het woonoord 'IJsselstein' bij Venray.

Extremeños

De .groep. uit .Extremadura ..is .ondergebracht. in. het .woonoord '.Evertsoord' .bij.. het..Limburgse ..dorp.. Sevenum,..waar .tachtig streekgenoten .hun.spontaan .een .hartelijk welkom hebben toege-roepen. .Immers, .van de streek waaruit Pizarro, die Perú en Cor-tés. die.. México .ontdekten, ..stammen, ..kwamen .reeds. eerder Spanjarde (februari van '63) naar Sevenum en Someren.

De 24-jarige student,.Juan José Díaz Murillo uit Trujillo, liefhebber van stieregevechten, voetbal en moderne muziek, vertelt ons dat hij Philips heeft gekozen omdat. de .arbeidersvoorwaarden. er gunstig zijn. 'Het .gaat .mij .er. niet in de eerste. plaats om veel geld te ver-dienen. Ik .wil .Nederland .beter. leren kennen en .dit is een mooie gelegenheid. Wat .zijn .de wegen hier prachtig. En de verlichting 's avonds, magnifiek.'

Nagewuifd door zijn ouders en beide zusjes is Juan Pérez de Oba-nos Suárez uit Cáceres.vertrokken. Met zijn achttien jaren is hij de benjamin van de groep. Juan wil wel eens wat. van de wereld zien, waagde daron de sprong over de rotsmuur.

……….

Een Kaart naar huis

Eerst .echter. hebben .ze .allemaal .een. kaart .naar .huis. gestuurd, waarop. ze .vertellen. van .hun eerste indrukken van .'Holanda'. En van de woon- en slaapkamers die ze met zijn zessen delen.

De .herfstzon. heeft. Reeds. lang .afscheid .genomen van het uitge-streekte.Limburgse.Peelland wanneer de mannen hun slaapvertrek opzoeken. Terwijl. Ze. wegsoezen. in. hun. slaap,. Worden. in .de woonoorde .alle. lichten. gedoofd. .Hat .leven in Nederland, twee-duizend .kilometer. van. Hun. huis,. is. begonnen.. Morgen. zal een nieuwe wereld voor hen opengaan…

Terug