MAD emergent art center is laboratory, platform and provider on the intersection of art, science and technology

Puls

<< ENG << • >> NL >>

MAD emergent art center is laboratorium, platform en provider op het raakvlak van kunst, wetenschap en technologie


Puls Foto's


flow licht life
Wil je meer foto's zien klik dan hier

>>Media Archief

>>Artists/ kunstenaars

>>Art/ kunstwerken

>>Natlab research geschiedenis (Only Dutch)

>>Made possible by /Met dank aan

>>Persfoto's


Daan Roosegaarde

wins award

Daan Roosegaarde wins (17 October 2009) prestigious Dutch Design Award for best autonomous spatial design. The design object is FLOW 5.0. It can be felt and seen in the exhibition PULS at Natlab (Strijp-S, Kastanjelaan) till October Sunday 25, from 12 am to 6 pm.

Flow 5.0

Daan Roosegaarde

wint prijs

Daan Roosegaarde wint op 17 oktober 2009 de prestieuze Dutch Design Award 2009 in de categorie Autonoom Ruimtelijk Ontwerp. Het design object is FLOW 5.0. Het kan gevoeld en gezien worden in de expositie PULS in Natlab (Strijp-S, Kastanjelaan) tot Zondag 25 oktober, van 12 tot 18 uur.


Natlab on Second Life

Teleport directly to the 2nd LIVE PULS event on Second life.

Traversal_ddw_gallery in PULS

IDIA at Philips NatLab during Dutch Design Week

Oct 17, 2009 | Eindhoven, Netherlands | http://tinyurl.com/yl2dq4l

TRAVERSAL FOR EINDHOVEN
during Dutch Design Week

Collaboration with IDIA Lab and MAD Emergent Art Center

IDIA Lab
Jesse Allison [Taggert Alsop] John Fillwalk [Mencius Watts]

MAD Emergent Art Center
Rien Daamen [red Hexicola] Réné Paré [oppih Pera]

October 17-25, 2009 15-21 SLT every day live through the 25th

Virtual location
http://slurl.com/

Physical location: NatLab in Eindhoven, Nederlands
http://www.natlab.nl/

'Traversal for Eindhoven' is a live performance hybrid reality installation that bridges the physical and virtual worlds. It connects Philips NatLab in Eindhoven to a virtual environment as part of the 2009 Dutch Design Week. Avatars will be able to play a physical synthesizer in the Philips NatLab via an interactive online virtual instrument built by IDIA - located near a 3D model of the Eindoven High Tech Campus. The sound of the live synthesizer will be streamed back into Second Life, so the virtual and physical participants can hear their interactions with the instrument.


2deleven

Natlab op Second Life

Teleport direct naar het 2nd LIVE PULS event in Second Life.

Traversal_ddw_gallery in PULS

IDIA at Philips NatLab during Dutch Design Week

Oct 17, 2009 | Eindhoven, Netherlands | http://tinyurl.com/yl2dq4l

TRAVERSAL FOR EINDHOVEN
during Dutch Design Week

Collaboration with IDIA Lab and MAD Emergent Art Center

IDIA Lab
Jesse Allison [Taggert Alsop] John Fillwalk [Mencius Watts]

MAD Emergent Art Center
Rien Daamen [red Hexicola] Réné Paré [oppih Pera]

October 17-25, 2009 15-21 SLT every day live through the 25th

Virtual location
http://slurl.com/

Physical location: NatLab in Eindhoven, Nederlands
http://www.natlab.nl/

‘Traversal voor Eindhoven’ is een live optreden over een hybride werkelijkheid installatie die de fysieke en virtuele wereld overbrugd. Het verbindt Philips Natlab in Eindhoven naar een virutele omgeving als onderdeel van de Dutch Design Week 2009. Avatars zullen in staat kunnen zijn om een fysieke synthesizer te spelen via een interactieve online virtueel instrument gebouwd door IDIA- gelegen vlakbij een 3D model van de Eindhovense High Tech Campus. Het geluid van de live- synthesizer zal worden terug gestreamd in Second Life, zodat virtuele en fysieke deelnemers hun interacties met het instrument kunnen horen.


Puls on YouTube

Puls op YouTube

 


Puls

The exhibition PULS is composed with the genius loci of the Natlab (former Philips' research laboratory) in mind.

The selected artists are scientist and creator, artist and technician, engineer and designer. They analyze and experiment, and particularly in this cross-pollination, the strength of their work, only that this mindset has to occur.

Philips was particularly interested in the analysis, coding, transmission and reproduction of seeing and hearing. The artists of PULS have extended this study to an even more direct and immediate sensation feel, taste and smell. Is there any difference between what the NatLab intended and what the artists present? Yes. Philips intended to make the technology invisible. The goal was to get rid of the technique and the subservient attitude towards a experience. The artists play a game with engineering, production and perception of the experience. They theme this: it is their subject and interest.

By: Edwin van der Heide: Laser Sound Projector - Daan Roosegaarde: Flow 5.0 - Mario van Horrik / Petra Dubach: DioN.Y.sus' Scales - Tom Veeger: Megapixel - Rien Daamen / John Fill Walk / Jesse Allison: 2nd Live - Ralf Brodruck: Without Sound - Maki Ueda: Eau de parfum perfect Japanese woman - Jean Paul Jennen: no title - Rob Moonen: Video selection - Frans Franssen.

The exhibition is a production of GOOD STUFF, a collaboration of René Paré (MAD emergent art center) and Tom Veeger (Atelier Veeger-Verbakel).

Production coordination and co-curator: Jacki Dodemontovà.

Location: Natlab (Strijp-S) Kastanjelaan Eindhoven.

>>www.dutchdesignweek.nl/puls


poster

Puls

De expositie PULS is samengesteld met de genius loci van het Natlab (voormalig Philips’ onderzoekslaboratorium) in gedachten.

De geselecteerde kunstenaars zijn wetenschapper en maker, kunstenaar en techneut, designer en ingenieur. Ze analyseren en experimenteren, en juist in deze kruisbestuiving ligt de kracht van hun werk, dat alleen met deze mindset heeft kunnen ontstaan.

Philips was vooral geïnteresseerd in de analyse, codering, transmissie en reproductie van zien en horen. De kunstenaars van PULS hebben dit onderzoek uitgebreid naar de nog onmiddellijkere en directere sensaties voelen, proeven en ruiken. Is er dan geen enkel verschil tussen dat wat het NatLab beoogde en wat de kunstenaars presenteren? Jawel. Philips beoogde de techniek onzichtbaar te maken. Het doel was het laten verdwijnen van de techniek en het dienstbaar opstellen ten opzichte van ervaring. De kunstenaars spelen een spel met techniek, de productie van de waarneming en de ervaring. Ze thematiseren deze: het middel is hun onderwerp en interesse.

Met: Edwin van der Heide: Laser Sound Projector – Daan Roosegaarde: Flow 5.0 – Mario van Horrik / Petra Dubach: DioN.Y.sus’ Scales – Tom Veeger: Megapixel – Rien Daamen / John Fillwalk / Jesse Allison: 2nd Live – Ralf Brodruck: Zonder Geluid – Maki Ueda: Eau de parfum perfect Japanese woman – Jean Paul Jennen: zonder titel – Rob Moonen: Video selectie - Frans Franssen.

De expositie is een productie van GOOD STUFF, een samenwerking van Rene Paré (MAD emergent art center) en Tom Veeger (Atelier Veeger-Verbakel).

Productiecoördinator en co-curator: Jacki Dodemontovà.

Locatie: Natlab (Strijp-S) Kastanjelaan Eindhoven.

>>www.dutchdesignweek.nl/puls